Partner sekcie:
 • Stavmat

Oprava betónového schodiska

image 87904 25 v1

Ak je nevyhnutné pri opravných prácach použiť debnenie alebo vytvoriť spád namiesto samorozlievacích vyrovnávacích hmôt, je vhodné použiť podlahové stierky. Vďaka dvojitému použitiu betónovej opravnej stierky na vyrovnanie aj ako adhézneho mostíka odpadáva dodatočné nanášanie základu.

Príprava podkladu

Pred začatím opravy betónových plôch je potrebné odstrániť zvetrané alebo voľné časti betónu (aj okolo obnaženej výstuže). Tie sa odstránia osekaním, pieskovaním, prípadne inou mechanickou metódou. Pripravený podklad musí byť nosný, vyzretý, suchý, čistý a zbavený prachu alebo iných voľných častíc. Zároveň je potrebné dôkladne odstrániť prípadné zvyšky starých náterov, mastnoty alebo iných separačných vrstiev.

Nanesenie opravnej stierky

Opravované plochy sa pred samotnou aplikáciou opravnej stierky navlhčia tak, aby nevznikali kaluže vody. Po navlhčení sa na plochu natrie pomocou tvrdého štetca alebo metly adhézna vrstva (kontaktný mostík) použitím opravnej stierky zmiešanej s vodou. Následná vrstva opravnej stierky sa aplikuje ešte pred zatuhnutím kontaktného mostíka metódou „živý do živého“.

Adhézny mostík (z opravnej stierky a vody) treba naniesť aj na obnaženú oceľovú výstuž zbavenú korózie a ošetrenú antikoróznou povrchovou úpravou (náterom). V prípade, že pred aplikáciou opravnej stierky už vrstva kontaktného mostíka zatvrdne, je potrebné povrch opravovanej plochy opätovne natrieť adhéznou vrstvou kontaktného mostíka a opravnú stierku aplikovať do nezatvrdnutej vrstvy.

Spracovanie stierky

Do pripravenej nádoby sa naleje 4,5 litra čistej vody, do ktorej sa vysype celý obsah vreca (25 kg). Zámesová voda musí zodpovedať požiadavkám EN 1008. Zmes sa dôkladne premieša nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.) približne 3 minúty, až kým nevznikne homogénna plastická konzistencia bez hrudiek. Zmes sa nechá približne 5 minút zrieť a potom sa opäť krátko dôkladne premieša.

STAVIAME SCHODY V ZÁHRADE

Pripravená namiešaná opravná stierka sa nenesie oceľovým hladidlom na pripravenú plochu ošetrenú nestuhnutým kontaktným mostíkom metódou „živý do živého“. Opravnú stierku treba silou vtlačiť do opravovaného miesta, aby sa dôkladne spojila s podkladom. Pri nanášaní viacerých vrstiev je potrebné spodnú vrstvu ponechať dôkladne vytvrdnúť a následne ju zdrsniť.

01 | Odstránenie voľných častí
Pred začatím opravy betónového schodiska sa z poškodených plôch odstránia zvetrané alebo voľné časti betónu (aj okolo obnaženej výstuže) osekaním, pieskovaním, prípadne inou mechanickou metódou.

02 | Očistenie schodov
Jednotlivé schodiskové stupne sa dôkladne pozametajú a odstránia sa prípadné zvyšky starých náterov, mastnoty alebo iných separačných vrstiev.

03 | Výškové rozdiely
Pomocou oceľovej laty sa zistí hrúbka výškových rozdielov, ktoré treba opravnou stierkou vyrovnať.

05 | Navlhčenie schodiska
Z dôvodu viazania prachu a zlepšenia priľnavosti opravnej stierky na podklad sa schody dôkladne navlhčia vodou pomocou širokej štetky.

06 | Adhézny mostík
Po zmiešaní obsahu vreca (25 kg) so 4,5 l vody sa adhézny mostík nanesie celoplošne na sanované schodisko pomocou maliarskej štetky. Na obnaženú oceľovú výstuž zbavenú korózie sa nanesie zmes zmiešaná s 3,75 l vody, a to v dvoch vrstvách (odstup pred aplikáciou druhej vrstvy sú 4 hodiny).

04 | Debnenie
Na podstupnice sa pripevnia drevené laty, ktoré budú slúžiť ako debnenie.

07 | Spracovanie opravnej stierky
Do pripravenej nádoby sa nalejú 2 l vody, do ktorej sa vysype celý obsah vreca (25 kg). Zmes sa dôkladne premieša miešadlom približne 3 min. Potom sa prileje 1 l vody a zmes sa mieša, až kým nevznikne homogénna plastická konzistencia bez hrudiek. Nechá sa približne 5 min. zrieť a opäť sa krátko dôkladne premieša.

08 | Nanesenie opravnej stierky
Pripravená zmes opravnej stierky sa rovnomerne nanesie pomocou oceľového hladidla na jednotlivé stupne, a to do ešte mäkkej, nezatuhnutej vrstvy adhézneho mostíka.

09 | Vyhladenie povrchu
Povrch nanesenej opravnej stierky sa potom oceľovým hladidlom dôkladne vyhladí.

10 | Vytvrdnutie opravnej stierky
Pri nanášaní viacerých vrstiev sa spodná vrstva nechá dôkladne vytvrdnúť a následne sa zdrsní. Postup nanesenia stierky sa opakuje. Následne sa opravná stierka nechá vytvrdnúť.

11 | Nadväzujúce plochy
Opravná stierka sa na nadväzujúcich plochách rozotrie navlhčeným maliarskym štetcom…

12 | Veľkoplošné zatretie
… alebo zatrie veľkoplošne navlhčeným čistým širokým štetcom.

Info o materiáloch:

 • Opravná polymércementová malta na opravy betónových plôch stien, fasád, podláh a stropov, ako aj rozličných betónových konštrukcií; paropriepustná, odolná proti mrazu a posypovým soliam; hrúbka vrstvy od 10 do 30 mm
 • Polymércementový prechodový mostík na minerálnej báze na zvýšenie priľnavosti a zabezpečenie pevného spojenia medzi postupne nanášanými cementovými vrstvami; použitie aj ako antikorózna ochrana oceľovej výstuže

MONTÁŽNY POSTUP: SCHODISKO Z BETÓNOVÝCH TVÁRNIC

Čo budete potrebovať

 • Opravná stierka
  Betónová a opravná stierka BRS
  spotreba (v závislosti od podkladu a hrúbky nanášanej vrstvy): približne 8,5 kg/m2 pri hrúbke vrstvy 5 mm, približne 17 kg/m2 pri hrúbke vrstvy 10 mm, približne 25 kg/m2 pri hrúbke vrstvy 15 mm, papierové vrece 10 a 25 kg, 25 kg     13,45 €
 • Náradie
  kefa alebo široký štetec
  maliarsky štetec
  oceľové hladidlo
  vyrovnávacia lata
  metla
  vedro na maltu
  vŕtačka s miešadlom alebo nízkootáčkové elektrické miešadlo
  vodováha
  drevené laty ako debnenie

Podmienky spracovnia a aplikácie

Opravná stierka sa nesmie nanášať na plochy vystavené priamemu slnečnému žiareniu a ani na plochy prehriate od slnka. Plochy s nanesenou opravnou stierkou treba chrániť pred nepriaznivými klimatickými podmienkami, najmä pred rýchlym vysušením vetrom, vysokými alebo nízkymi teplotami, pred pôsobením dažďa, mrazu, alebo priameho slnečného žiarenia. Opravná stierka sa nesmie spracovávať pri teplotách ovzdušia, materiálu a podkladu pod +5 °C a nad +30 °C.

Nízkootáčkové miešadlo

Kompaktné a praktické miešadlo Makita UT 2204 na miešanie farieb, stavebných lepidiel, malty, sadry, pást, vláčnych materiálov atď. Výstražné svetlo signalizuje problém s káblom alebo vypínačom. Možnosť použitia miešadiel až do priemeru 220 mm. Tyč z nehrdzavejúcej ocele so závitom M14
Prachotesný motor a uhlíky. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukoväť. Otáčky: 550 ot./min.

TEXT: spracované z podkladov firmy quick-mix
FOTO: quick-mix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2016.

Komentáre