Partneri sekcie:

Sanačné omietky predstavujú praktické a hospodárne riešenie problémov vlhkého a soľami poškodeného muriva. Náklady na realizovanie sanačných omietok sú pritom výrazne nižšie ako náklady na iný spôsob riešenia sanácie. Viac sa dozviete v článku Prehľad sanačných omietok.

Sanácia historického muriva pivovaru

Sanácia historického muriva pivovaru

V súčasnosti je pivovar U Fleků v pražskom Novom Meste pamiatkovo chráneným objektom. Po rekonštrukcii objektu v rokoch 1984 až 1986, ktorá bola spojená s výmenou dlažby dvorov a novou úpravou soklov objektu, však nastali problémy s deštrukciou vonkajších omietok.
Systémy nosných stien z dreva

Systémy nosných stien z dreva

Stavba rodinných domov na báze dreva má na Slovensku dlhú tradíciu. Drevo ako ľahko dostupný materiál sa využívalo v plnej miere nielen ako nosný systém, ale aj ako hydroizolačný materiál (napr. drevené štiepané šindle). Po určitom …

Program na výpočet návrhových pevností muriva

Spoločnosť Wienerberger pripravila pre projektantov-statikov užitočnú pomôcku na navrhovanie murovaných konštrukcií. Ide o prehľadný program, ktorý umožňuje pohodlný a rýchly návrh či posúdenie murovaných stien alebo pilierov zo sortimentu tehál POROTHERM podľa STN EN 1996-1-1 …
Sanácia steny poškodenej trhlinami, vlhkosťou a soľami

Sanácia steny poškodenej trhlinami, vlhkosťou a soľami

Je úplne bežné, že oporné steny sa dodatočne povrchovo upravujú torkrétovaním. Pri nesprávnej technológii sa však môžu poškodiť, čo sa prejavuje trhlinami, odpadávaním povrchovej vrstvy, výkvetmi a pod. Práve taký prípad je predmetom tohto príspevku.