Partner sekcie:
  • Stavmat

Sanačné omietky predstavujú praktické a hospodárne riešenie problémov vlhkého a soľami poškodeného muriva. Náklady na realizovanie sanačných omietok sú pritom výrazne nižšie ako náklady na iný spôsob riešenia sanácie. Viac sa dozviete v článku Prehľad sanačných omietok.

Stratené debnenie

Stratené debnenie

Systém strateného debnenia sa používa na výstavbu rodinných domov, bytovú výstavbu, ale aj pri realizácii priemyselných objektov, skladových hál a pod. Často sa využíva tam, kde sa vyžaduje priestorová variabilita. Monolitická konštrukcia rozširuje možnosti použitia aj …