Partneri sekcie:

Sanačné omietky predstavujú praktické a hospodárne riešenie problémov vlhkého a soľami poškodeného muriva. Náklady na realizovanie sanačných omietok sú pritom výrazne nižšie ako náklady na iný spôsob riešenia sanácie. Viac sa dozviete v článku Prehľad sanačných omietok.

image 95908 25 v1

Vonkajšia a vnútorná sanácia muriva proti vlhkosti

Zachovanie hodnoty stavebného diela zahŕňa viac ako len vysušenie vlhkého muriva. Napriek zásadnému významu komplexného konceptu renovácie na zachovanie hodnoty stavby sa v praxi často jednotlivé škody posudzujú samostatne – ich vzájomné pôsobenie v súvislosti s celkovým objektom …
image 81397 25 v1

Obvodové murivo z vápenno-pieskových tehál

Na murovanie nie je nevyhnutné používať ľahké malty, ktoré predražujú murovanie a znižujú celkovú pevnosť muriva. Eliminácia tepelných mostov je zabezpečená celoplošným zateplením a na murovanie sa používajú malty s vyššou pevnosťou, čo zabezpečuje vyššiu pevnosť muriva a možnosť …
image 73692 25 v1

Osadenie keramického prekladu

Kompletný preklad nad otvorom sa zhotoví vyskladním z potrebného počtu prefabrikátov v závislosti od hrúbky steny. Preklady sa ukladajú na výšku (teda na kratšiu stranu) do cementovej malty nastojato, zásadne na celé tehly.
image 64011 25 v1

Staviame s brúsenými tehlami a murovacou penou

Úspešná aplikácia brúsených tehál závisí od presnosti založenia prvého radu. Preto treba tomuto kroku venovať zvýšenú pozornosť. Odporúča sa pri tom použiť vhodné technické vybavenie, ako sú nivelačný prístroj s nivelačnou latou a nivelizačná súprava. Prvý rad …
prehlad sanacnych omietok

Prehľad sanačných omietok

Sanačné omietkové systémy slúžia ako prvok doplnkovej sanácie. Ide o špeciálne omietky, ktoré možno aplikovať na vlhké a soľami poškodené podklady. Vyznačujú sa vysokou pórovitosťou, nízkou kapilárnou nasiakavosťou a nízkym difúznym odporom. Vďaka týmto vlastnostiam …
najlepsie debnenie vencov na trhu. velox

Najlepšie debnenie vencov na trhu. VELOX

Súčasťou každej hrubej stavby sú stužujúce vence. Sú to vodorovné nosné konštrukcie , ktoré prenášajú zaťaženia do stien a stĺpov a zároveň vystužujú stavbu v horizontálnom smere, t.j. zabezpečujú  zvislé nosné konštrukcie vystavené ťahovým namáhaniam …
prieskumy na navrh sanacie vlhkeho muriva

Prieskumy na návrh sanácie vlhkého muriva

Zvýšená vlhkosť spodnej stavby spôsobuje spočiatku drobné poruchy, ktoré sa zväčša prejavia na estetike budovy. Následne sa môžu vytvoriť plesne, nepriaznivo ovplyvňujúce hygienické podmienky, postupom času môžu vzniknúť závažne poškodenia konštrukcie, prípadne až statické poruchy, …