Partner sekcie:
  • Stavmat

Nová Generácia online Selektor Rigips

BIM Rigips

Digitálna verzia Atlasu Suchej Výstavby, unikátny online nástroj, ktorý umožňuje vyhľadávať certifikované konštrukcie suchej výstavby Rigips a je vhodný pre investorov, architektov, projektantov, montážnikov ale aj koncových zákazníkov.

Nová online verzia ponúka už aj funkciu spracovávania kalkulácií na jednotlivé systémové konštrukcie Rigips, a to aj bez prihlásenia a registrácie. Pre rýchle vyhľadávanie cenovej kalkulácie je možné použiť otvorenú verziu, ktorá v krátkom čase poskytne informácie o cene a produktoch systémovej konštrukcie. Pre spracovanie cenovej ponuky pre stavbu s niekoľkými desiatkami konštrukcií suchej výstavby je k dispozícii a odporúča sa uzavretá verzia. V uzavretej verzii je možné konštrukcie a ceny produktov upravovať.

Viac informácií o „Novej Generácii online Selektoru Rigips“ s novou funkciou kalkulácie systémovej konštrukcií sú dostupné telefonicky 0903 253 658 alebo emailom mario.juscik@saint-gobain.com a technickýservis@rigips.sk

Komentáre