Partner sekcie:
  • Stavmat

Hydroizolácie spodných stavieb zahŕňajú predovšetkým hydroizolácie stenových konštrukcií umiestnených pod úrovňou terénu a vodorovné izolácie podlahových konštrukcií, umiestnených priamo na teréne alebo na základovej konštrukcii, napríklad na doske. Viac v článku Bezpečný systém základov.

Súčasné hydroizolačné kryštalizačné látky

Súčasné hydroizolačné kryštalizačné látky

Princípy hydroizolácií pomocou kryštalizačných hmôt sú známe už dlhší čas. Článok sa zaoberá vývojom nových druhov hydroizolačných kryštalizačných náterov a stierok zvyšujúcich plynotesnosť a vodotesnosť betónov, ktoré sú založené na princípoch vnútornej kryštalizácie a zároveň využívajú druhotné suroviny.