Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Hydroizolácie spodných stavieb zahŕňajú predovšetkým hydroizolácie stenových konštrukcií umiestnených pod úrovňou terénu a vodorovné izolácie podlahových konštrukcií, umiestnených priamo na teréne alebo na základovej konštrukcii, napríklad na doske. Viac v článku Bezpečný systém základov.

hydro a vibroizolacie

Hydro- a vibroizolácie

Realizácia hydroizolácie a vibroizolácie na stavbe Jinonickej vyhliadky bola z dôvodu umiestnenia spodnej stavby bezprostredne nad tunelom metra (zastávka Jinonice) v Prahe náročná. Problém spôsobovala aj hladina podzemnej vody, ktorá sa odčerpávala provizórnymi studňami počas celej výstavby.
rychla ochrana proti vode

Rýchla ochrana proti vode

Ekologické hľadisko novostavieb, ale aj existujúcich stavebných objektov je veľmi aktuálnou témou. Niekedy až príliš diskutovanou, čo môže mať negatívny vplyv nielen na nezaujatého poslucháča, ale aj odbornú verejnosť negatívny vplyv. Trvalo udržateľná výstavba sa …