Hydroizolácie základov

Hydroizolácie spodných stavieb zahŕňajú predovšetkým hydroizolácie stenových konštrukcií umiestnených pod úrovňou terénu a vodorovné izolácie podlahových konštrukcií, umiestnených priamo na teréne alebo na základovej konštrukcii, napríklad na doske. Viac v článku Bezpečný systém základov.

Partneri sekcie:

Podlahy a steny, ktoré prichádzajú do pravidelného kontaktu s vodou, vyžadujú dôkladné utesnenie. Vhodným materiálom je hydroizolačná tekutá fólia, ktorá po zaschnutí vytvára vysokoelastický, tesniaci, vodoodolný náter. 

Pri rekonštrukciách má časové hľadisko často veľký význam. Nie je výnimočná požiadavka alebo potreba na zhotovenie izolácií a tiež pokládku dlažby počas jedného dňa. Práve na tento účel sú vhodné nové samolepiace hydroizolačné pásy PCI Pecilastic® WS, schopné prenášať pnutie z podkladu, na ktoré je možné okamžite lepiť keramickú dlažbu.

Pri výbere hydroizolačného systému na izolovanie základovej dosky, príp. základov pod úrovňou terénu sú rozhodujúce existujúce základové pomery, ako aj podkladový materiál, na ktorý sa bude aplikovať. Praktickou alternatívou k tradičným riešeniam izolácie stavby pod úrovňou terénu (základových konštrukcií) sú hydroizolačné systémy na báze bitúmenu.

Hydroizolácia spodnej stavby sa môže realizovať niekoľkými spôsobmi, ale výber toho najvhodnejšieho závisí od mnohých faktorov. Je potrebné vedieť, či ide o podpivničenú alebo nepodpivničenú stavbu, či sa na mieste, kde je plánovaná výstavba, nachádza spodná voda alebo napr. či sa stavba bude realizovať z monolitického betónu, tvárnic a pod. V našich podmienkach sa používajú najčastejšie hydroizolácie z asfaltových pásov, fólií z mäkčeného PVC, TPO, vysokohustotného polyetylénu.

Na hrubovrstvovú hydroizoláciu základov stavieb, lepenie soklového EPS, XPS, realizáciu protivlhkostných izolácií hrubých podláh pivníc, garáží, terás, balkónov a na ochranu podzemných častí budov pred vlhkosťou a vodou je vhodné použiť rýchloschnúcu asfaltovú stierku. Spôsob aplikácie stierky závisí od materiálu, z ktorého je konštrukcia realizovaná alebo ktorý sa bude na podkladovú konštrukciu lepiť.

Vzlínajúca voda a v nej rozpustené soli často spôsobujú poškodenie stien alebo fasád. Príčinou býva chýbajúca alebo poškodená izolácia v sokli alebo pod povrchom zeme. Účinnú ochranu pred vzlínaním zemnej vlhkosti poskytne správne realizovaná injektáž.

Spoločnosť Mapei spustila nový web www.razaporiadne.sk. Jeho cieľom je prinášať praktické riešenia, pracovné postupy a inšpiráciu pre stavebníkov i profesionálov z oblasti navrhovania a zhotovovania hydroizolácií. 

Veľmi názorne to dokazuje nová publikácia „Hydroizolácia domu od strechy po pivnicu“, ktorú vydala spoločnosť HENKEL SLOVENSKO a ktorá na 48 stranách prezentuje kompletný sortiment a doporučené pracovné postupy pri hydroizolácii strechy, interiéru, opravách exteriérových obkladov, opravách a montáži konštrukcií pomocou výrobkov na báze cementu alebo postupy a použité materiály na hydroizoláciu suterénov.

Spoločnosť PCI sa snaží neustále reagovať na požiadavky trhu a tomu prispôsobuje aj svoje aktivity. V súčasnosti sa kladie dôraz na dokonalú tepelnú ochranu obvodového plášťa budov. Je jedno, či sú to novostavby alebo obnovované stavby. Zateplením fasády sa tepelná ochrana nekončí. Je potrebné prihliadať aj na ostatné konštrukcie, ako sú balkóny a lodžie. Tieto konštrukcie sú zväčša votknuté do obvodovej steny. Sú často zdegradované a vytvárajú tepelné mosty v prípade ich nedostatočnej tepelnej ochrany. Tepelné mosty nie sú žiaduce a sú spájané s hygienickými problémami v interiéri.

Základom každého navrhovaného izolačného opatrenia je presné stanovenie predpokladaného typu zaťaženia vodou, ktoré určí odborník na základe dostupných údajov a meraní. Popri vyváženom pomere nákladov a úžitku je predovšetkým nevyhnutné správne technické vyhotovenie izolačného opatrenia. Každá stavba, ktorá je podpivničená alebo je postavená na zemine, musí byť dostatočným spôsobom izolovaná proti vode.

Na hydroizolovanie konštrukcií v trvalom styku s vodou sa často používajú dvojzložkové stierky na báze cementu. V praxi sa uplatňujú dva druhy hydroizolačných stierok na báze cementu. Ide o takzvané tvrdé cementové stierky, ktoré sa používajú na hydroizoláciu vodojemov, záchytných nádrží, kanalizačných systémov, čističiek odpadových vôd a podobne, alebo o pružné stierky s vysokým obsahom syntetických živíc a polymérov.

Izolovanie hydroizolačnými membránami sa v súčasnosti často využíva na utesnenie podkladov v priestoroch, ktoré sú trvalo vystavené účinkom vody.

Ak je podklad terasy alebo balkóna nesprávne zrealizovaný (bez spádu), môže sa na takýchto povrchoch zhromažďovať voda, ktorá bude prenikať do podkladu. Prenikaniu vody do podkladu možno zabrániť vhodným hydroizolačným systémom.