Partner sekcie:
  • Stavmat
  • KM BETA

Hydroizolácie spodných stavieb zahŕňajú predovšetkým hydroizolácie stenových konštrukcií umiestnených pod úrovňou terénu a vodorovné izolácie podlahových konštrukcií, umiestnených priamo na teréne alebo na základovej konštrukcii, napríklad na doske. Viac v článku Bezpečný systém základov.

hydro a vibroizolacie

Hydro- a vibroizolácie

Realizácia hydroizolácie a vibroizolácie na stavbe Jinonickej vyhliadky bola z dôvodu umiestnenia spodnej stavby bezprostredne nad tunelom metra (zastávka Jinonice) v Prahe náročná. Problém spôsobovala aj hladina podzemnej vody, ktorá sa odčerpávala provizórnymi studňami počas celej výstavby.