Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Protherm
  • HELLA

Betónové konštrukcie sú vystavené rozličným negatívnym vplyvom, ktoré sa po určitom čase zvyčajne prejavujú vo forme zdegradovaného betónu, skorodovanej výstuže, trhlín, zníženého pH. Pri poškodeniach menšieho rozsahu sa využívajú sanačné malty na betón

Chemické kotvy

Chemické kotvy

Pri spájaní konštrukcií v stavebníctve sa používajú chemické kotviace lepidlá. Ide  o jedno- alebo dvojzložkové materiály, prevažne bez obsahu rozpúšťadiel, pričom dominantná pozícia na trhu patrí dvojzložkovým chemickým kotviacim lepidlám. Dvojzložkové kotviace materiály sú na …
Biele vane

Biele vane

Vodotesnosť betónu sa v minulosti požadovala predovšetkým pri vodohospodárskych stavbách, no v posledných rokoch sa rozšírila aj na konštrukcie, ktoré sú vystavené účinkom podzemnej vody. Ide napríklad o podzemné časti pozemných stavieb, podzemné garáže a …