Aktuálne stavebné práce na predĺžení Petržalskej radiály Zdroj: Marek Velček