Späť na článok Systémy regulácie vykurovania 6 / 8

Obr. 6 Regulačné zariadenie pre elektrické vykurovacie systémy [15] 1 – regulátor pracujúci v závislosti od vonkajšej teploty, 2 – výstupný signál, 3 – vstupné signály: referenčné veličiny, 4 – akčný člen, 5 – zdroj tepla a distribúcia tepla