Späť na článok Systémy regulácie vykurovania 5 / 8

Obr. 5 Regulačné zariadenie pre vykurovacie systémy [14] 1 – regulátor pracujúci v závislosti od vonkajšej teploty, 2 – výstupný signál, 3 – vstupné signály: referenčné veličiny, 4 – vstupný signál: regulovaná veličina, 5 – akčný člen, 6 – zdroj tepla a distribúcia tepla