Späť na článok Systémy regulácie vykurovania 4 / 8

Obr. 4 Regulačný ventil s termostatickou hlavicou [13] A – termostatická hlavica, B – teleso ventilu, 1 – snímač, 2 – ovládač teploty, 3 – stupnica ovládania teploty, 4 – tanierová kužeľka, 5 – sedlo ventilu, 6 – presuvná matica, 7 – hrdlo na pripojenie, 8 – vreteno, 9 – tesnenie ventilu, 10 – smer prietoku