Späť na článok Systémy regulácie vykurovania 3 / 8

Obr. 3 Viacúčelový okruh a sieť na prenos údajov [prekreslené podľa 6] 1 – centrálna riadiaca jednotka, 2 – zbernica prenosu údajov, 3 – miestny regulátor, 4 – viacúčelový okruh