Partner sekcie:
  • SCHELL
  • PMH

Rad kotlov ATTACK DPX diktuje trendy v modernom vykurovaní

rad kotlov attack dpx diktuje trendy v modernom vykurovani

Spoločnosť ATTACK s.r.o. neustále dokazuje, že prezentácia jej prémiových produktov nie je len nálepkou zo strany vedenia. Orientácia na výsledok a pravidelné posúvanie nárokov na jej výrobky sa odzrkadlila v revolučnom výrobkovom rade ATTACK DPX.

Splyňovacie – pyrolitické kotle sa tešia novej vlajkovej lodi. Účinnosť spaľovania neuveriteľných 91 %, niekoľkonásobne nižšia záťaž na životné prostredie ako stanovuje prísna európska norma EN303-5, či mnohé iné prednosti, ktorými sú kotle ATTACK DPX vybavené, napovedajú, že v energetike sa veci hýbu správnym smerom. Nároky, ktoré boli včera prednosťami sú dnes v podobe nového produktového radu spoločnosti ATTACK, s.r.o. minulosťou a obyčajným štandardom.

Úsporné vykurovanie obytných objektov alebo malých prevádzok, akými sú rodinné domy, chatky, malé a stredné dielne ešte stále nedosiahlo maximum. Na zlepšovaní všetkých možných kritérií smerom nahor usilovne pracuje celý tím spoločnosti ATTACK, s.r.o.. Vďaka ich práci nadobúda ekologické spaľovanie nový rozmer a životné prostredie sa teší ďalšej poľahčujúcej okolnosti.

Vykurovacia „špička“ v troch modifikáciách
Spoločnosť ATTACK, s.r.o. sa snaží priblížiť každému typu zákazníka, preto i nový produktový rad ATTACK DPX vyrába v troch rôznych nárokových variantoch. Bežný zákazník sa môže tešiť splyňovaciemu kotlu ATTACK DPX STANDARD, ktorý je ovládaný kotlovým a spalinovým termostatom. Vyšší užívateľský komfort poskytuje elektronický regulátor verzie ATTACK DPX PROFI s plynulým riadením otáčok ventilátora na základe kotlovej teploty. Elektronický displej regulátora poskytuje prehľadné informácie o spalinovej a kotlovej teplote. Bezpodmienečne najvyššie nároky na proces spaľovania zastáva tretí variant nového produktového radu spoločnosti ATTACK, s.r.o., splyňovací kotol ATTACK DPX LAMBDA. Pri voľbe posledného variantu sa môže zákazník tešiť na samostatné ovládanie prívodu primárneho a sekundárneho vzduchu  na základe obsahu kyslíka v spalinách v ideálnom pomere tak, aby dochádzalo k čo najefektívnejšiemu spaľovaniu,  podobne ako dnes môžeme vidieť v moderných automobiloch.

Mimoriadny prínos a ocenenie „Efficineza Innovazione“ ako holé fakty
Skutočnosťou okolo nového radu kotlov ATTACK DPX je, že na vývoji tohto pokrokového riešenia sa podieľalo nové vývojové centrum spoločnosti ATTACK, s.r.o.. Svoj vznik okamžite opodstatnilo, čoho dôkazom je i ocenenie za prínos v oblasti efektívnejšieho využitia energie z biomasy, ktoré výrobkový rad získal na výstave v talianskom Miláne.


 
Rad ATTACK DPX je vyzbrojený účinným rúrovým výmenníkom spaliny – voda. Špeciálne navrhnuté turbulátory vytvárajú turbulentné prúdenie spalín, vďaka čomu dochádza k vyššiemu prestupu tepla cez oceľovú stenu výmenníka do vykurovanej vody, čo zvyšuje jeho účinnosť. Druhou zaujímavou funkciou turbulátorov je ich čistiaca schopnosť steny rúrového výmenníka. Vymenník tak ostáva neustále čistý a jeho efektivita prenosu tepla sa pohybuje v maximálnych hodnotách.


 
S rešpektom ku životnému prostrediu
Drevná biomasa je palivom, pre ktoré bol rad ATTACK DPX vyrobený. Tento zdroj je CO2 neutrálnym palivom. Životné prostredie, ale aj jeho ochrancovia si môžu vydýchnuť i v prípade tvorby emisií CO. Verzia LAMBDA dosahuje priemernú hodnotu CO v spalinách v neuveriteľne nízkych hodnotách. Úroveň pod 200 mg/m3 prepočítaných na 10 % O2 znamená až 25 násobne nižšie zaťaženie oproti limitom európskej normy EN303-5. Ak ste zástancom ochrany prostredia, tak je variant LAMBDA vyrobený práve pre vás.

www.attack.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti ATTACK, s.r.o.

–>–>