Partner sekcie:
  • SCHELL

Podlahové vykurovanie s malou výškou (Pracovný postup)

Plošný podlahový systém vykurovania na suchý zips vďaka svojej výške už od 21 mm predstavuje riešenie vhodné pri rekonštrukciách. Dierované rohože na suchý zips je možné klásť na nosné a suché podklady, ako sú napr. existujúci poter na izolácii, keramické podlahové krytiny alebo drevené podlahy v budovách.

Krok 9: Rúrky podlahového vykurovania

Rúrky podlahového vykurovania sa nainštalujú prednostne medzi perforované otvory v systémovej rohoži, čím sa dosiahne ich maximálne možné zafixovanie. Pri tom sa rúrky zatláčajú do rohože vo vzdialenosti maximálne každých 300 mm a vo všetkých ohyboch.

09 Rúrky podlahového vykurovania
09 Rúrky podlahového vykurovania |

Krok 10: Pripojenie na rozdeľovač

Suchý zips na konci rúrky sa približne na dĺžke 50 mm uvoľní, nasunie sa skrutkový spoj s upínacím krúžkom. Skrutkový spoj s upínacím krúžkom sa nasunie na rozdeľovač vyhrievacieho okruhu až nadoraz.

10 Pripojenie na rozdeľovač
10 Pripojenie na rozdeľovač |

Krok 11: Dodatočná fixácia

Na miestach, kde je to očividne potrebné (napr. v ohyboch), sa okolo rúrky pevne omotá dodatočná fixačná páska a obidva konce pásky sa pevne pritlačia na rohož.

11 Dodatočná fixácia
11 Dodatočná fixácia |

Krok 12: Kontrola pred poterom

Vykoná sa tlaková skúška. Bezprostredne pred kladením poteru sa skontroluje upevnenie rúrok na rohoži, či nie sú uvoľnené. V prípade potreby sa pripevnia fixačnou páskou.

12 Kontrola pred poterom
12 Kontrola pred poterom |

 

Text: spracované z podkladov firmy Rehau
Foto: Rehau
Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2018.