Partner sekcie:
 • SCHELL

SmartStruxure Lite Integrované riešenie pre správu malých až stredne veľkých budov

image 70030 25 v1

Príklad riešenia – Kancelárska budova (Green Building Council – United Arab Emirates). Rada pre zelené budovy v UAE (Spojených Arabských Emirátoch) sa presúvala do nových kancelárií. Nové priestory nemajú riadenie osvetlenia. Nachádzajú sa tam štyri samostatné FCU jednotky a súčasný systém MaR, ale bez vzájomného prepojenia.

Požiadavka

Doplniť súčasnú inštaláciu o riadenie osvetlenia pre dosiahnutie lepšieho hodnotenia pri LEED certifikácii a príprava pre modernizáciu systému v ďalších rokoch. Minimalizovať náklady na renováciu a prestoje pri realizácii.

Návrh

Použitie systému, ktorý podporuje  bezdrôtovú komunikáciu a je možné ho ľahko použiť od riadenia osvetlenia až po meranie a reguláciu, taktiež musí umožňovať bezproblémové pripojenie do súčasného systému MaR.

Riešenie

SmartStruxure Lite webové rozhranie a pripojenie systému tretích strán

 • Riadenie osvetlenia je programované pomocou webového rozhrania.
 • Informácie sú posielané na súčasný systém MaR pre centrálnu vizualizáciu a využitie.

SmartStrxure Lite regulátory

 • Bezdrôtová topológia (ZigBee sieť)
 • Dvojcestná bezdrôtová komunikácia pre riadenie koncových zariadení (EnOcean)
 • Použiteľné pre riadenie bezdrôtových komponent pre MaR ako aj pre klasické pripojenie pomocou vstupov a výstupov.

Bezdrôtové koncové zariadenia pre riadenie osvetlenia

 • Relé, vypínače, čidla osvetlenia a čidla prítomnosti, všetko riadené jednou voľne programovateľnou jednotkou.
 • Redukcia kabeláže, prác. Možnosť jednoduchého premiestnenia podľa požiadaviek vzniknutých pri zmenách v usporiadaní kancelárií.

Popis použitého riešenia

Rada pre zelené budovy UAE – pôdorys kancelárií (časť)

Rozmiestnenie prvkov na poschodí

Komunikácia

EnOcean

Všetky koncové zariadenia použité v tomto projekte podporujú bezdrôtovú komunikáciu EnOcean. SmartStruxure Lite regulátory sú vybavené EnOcean vysielačom, umožňujúcim ovládať všetky koncové zariadenia pomocou obojsmernej bezdrôtovej komunikácie.

 • Zelené zóny sú riadené pomocou SmartStruxure Lite regulátorov, ktoré môžu odosielať a prijímať informácie do i z okolitých EnOcean koncových zariadení.
 • Komunikácia medzi koncovými zariadeniami  (bez SmartStruxure Lite) je jednosmerná a obmedzená na základné povely.

ZigBee

Komunikačný štandard ZigBee je použitý pre vytvorenie siete medzi SmartStruxure Lite jednotkami. Toto umožňuje vytvoriť bezdrôtovú sieť, kde všetky jednotky môžu komunikovať s inými jednotkami v dosahu. Jedná sa o najviac robustné a redundantné riešenie bezdrôtovej siete.

LAN (IP / Ethernet)

Každý SmartStruxure Lite regulátor má ethernetový port. Jedna taká jednotka pripojená do LAN umožňuje riadenie celého systému pomocou webového prehliadača. Tak ako je to použité v tomto prípade kancelárií Rady pre zelené budovy UAE.

Úspora energie, úspora nákladov a zvýšenie efektivity

Čidlá osvetlenia

 • Čidlá osvetlenia monitorujú úroveň osvetlenia v blízkosti okien, to umožňuje, aby regulátory riadili svetelné zdroje v závislosti na okolitej úrovni osvetlenia.

Vypínače

 • Použité pre ovládanie osvetlenia v rôznych zónach.
 • Ručný ovládač na recepcii je použitý ako centrálny vypínač pre všetky svetlá (tzv. odchodové tlačidlo). Odošle jeden povel do najbližšej SmartStruxure Lite jednotky, ktorá predá informáciu do zbytku topológie na vykonanie povelu.

Čidlá prítomnosti

 • Čidlá prítomnosti, ktoré sú iba spárované s ovládacími relé, bez väzby na SmartStruxure Lite, riadi osvetlenie na toaletách, skladoch a pod.
 • Čidlá prítomnosti v kanceláriách sú prepojené s jednotkami SmartStruxure Lite, ktoré podľa obsadenosti a preprogramovaných väzieb v závislosti na využití budovy riadi osvetlenie v danom priestore.

Vizualizácia úspor

 • Zo SmartStruxure Lite siete je posielaná informácia o osvetlení na súčasný BACnet IP systém tretej strany. Tieto dáta sú následne vizualizované, spolu s ďalšími informáciami (o teplote, kvalite vzduchu, vlhkosti a pod.), na uvítacej obrazovke v blízkosti recepcie, ako pre zamestnancov, tak aj pre návštevníkov.

Výsledky

Ciele splnené alebo prekonané
Zvýšená efektivita riadenia osvetlenia k dosiahnutiu lepšieho hodnotenia LEED
Menšie množstvo kabeláže a zníženie nákladov na renováciu pomocou SmartStruxure Lite riešenia  s podporou bezdrôtovej technológie ZigBee a EnOcean.

Rozšíriteľnosť a flexibilita
Koncové zariadenia je možné premiestňovať v závislosti na zmenách usporiadania kancelárií, bez toho, aby došlo k strate už nastavených väzieb – bezdrôtové prepojenie s regulátormi bude zachované.
Systém je pripravený pre ďalšie rozšírenie pomocou fyzických vstupov a výstupov, ktoré sú súčasťou univerzálnych regulátorov SmartStruxure Lite. Vzhľadom k tomu, že regulátory majú fyzické vstupy a výstupy (až 6UI/4AO/2DO), je možné riadiť veľké množstvo bezdrôtových zariadení ako aj priamo pripojených, bez toho, aby bolo nutné doplniť topologiu o ďalší rozširujúci modul alebo regulátor.

To zahrňuje:

 • Riadenie 4 súčasných FCU jednotiek
 • Ostatné MaR aplikácie, ako je riadenie pohonov, pripojenie termostatov a ďalších čidiel CO2 apod.
 • Rozšírenie o ďalšie aplikácie riadenia osvetlenia, ako je riadenie žalúzii a pod.
 • A množstvo ďalších možností…

Komplexné informácie o riešení SmartStruxure Lite nájdete tu.

Ponuka školení systému SmartStruxure Lite riešenia

Školenia sa konajú priebežne alebo na prianie zákazníka. V prípade záujmu o školenie, píšte prosím na lubos.uhlik@schneider-electric.com. Radi vás preškolíme.

VYHRAJTE záložný zdroj APC!

Efektívna regulácia priestorovej teploty a revolučné ovládanie dotykovým displejom! VYHRAJTE! Zaregistrujte sa a vyskúšajte si 3D nástroj pre výber priestorového regulátora SE8000 a budete zaradení do losovania o produkty APC.

1.cena – Záložný zdroj UPS CyberFort APC
2.cena – Prepäťová ochrana APC
3.cena – Prepäťová ochrana APC

Akcia platí do 26.12.2014.

Tu si vyskúšajte 3D nástroj pre výber prostorového regulátora SE8000.

SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Karadžičova 16
Bratislava 821 08
www.schneider-electric.com

Komentáre