Partneri sekcie:
Možnosti využitia denného svetla na osvetľovanie vnútorných priestorov

Možnosti využitia denného svetla na osvetľovanie vnútorných priestorov

Jednotlivé zložky slnečného žiarenia sú pre ľudský organizmus veľmi dôležité, preto je snaha v čo najväčšej miere zabezpečiť dostatok denného osvetlenia vo vnútorných priestoroch. Z tohto hľadiska sú najvýhodnejšie presklené priestory, prípadne priestory s inštalovanými svetlíkmi, ktorými prechádza …