Partner sekcie:
  • Stavmat

Spätné získavanie tepla z odpadovej vody

image 101198 25 v1

Pre okoloidúcich nie je skupina 32 rodinných domov v švajčiarskom Muri ničím výnimočná. Kto sa však o tento projekt začne aspoň trošku zaujímať, skoro zistí, že 32 majiteľov tamojších rodinných domov ich vykuruje osobitým zdrojom energie – odpadovou vodou. Umožňuje to pár stovák metrov vzdialená čistiareň.

Myšlienka využitia tepla z odpadovej vody ako zdroja energie vznikla pred 15 rokmi práve vo Švajčiarsku. Teplo z odpadovej vody disponuje veľkým energetickým potenciálom a dá sa využiť v závislosti od existujúcich pomerov veľmi jednoducho a s ohľadom na životné prostredie. Vzhľadom na aktuálne diskusie o klimatických zmenách ide o veľmi zaujímavú technológiu.

Ako to funguje

Zariadenie tvorené tepelnými čerpadlami vhodnými na tento typ energie sa mohlo inštalovať v obci Muri vďaka štátnej podpore. Tepelné čerpadlá zapojené do kaskády získavajú energiu na vykurovanie z čistiarne odpadovej vody. Doskový výmenník odoberá teplo a vedie ho cez uzavretý okruh do tepelných čerpadiel. V závislosti od vonkajšej teploty sa tu ohrieva voda na 30 až 45 °C. Akumulačný zásobník vykurovacej vody udržiava potom túto teplotu až do momentu, kým sa voda/teplo dostane cez izolované potrubie do budovy. V prípade núdze je k dispozícii aj kotol na vykurovací olej. Počas miernych zím za ostatné roky však zatiaľ jeho služby neboli potrebné.

Vysokoefektívne tepelné čerpadlá WPW M môžu využiť na výrobu tepla rovnako tak vodu z veľkej hĺbky Zeme, ako aj z očistenej/filtrovanej odpadovej vody, ako to bolo v prípade riešenia pre rodinné domy v obci Muri. Vďaka kombinovanému nasadeniu do súpravy bolo možné získať vykurovací výkon 140 kW. Integrované riadenie jednotlivých modulov je nastavené tak, aby sa zariadenia správali spoločne ako jeden vykurovací zdroj, pričom v prevádzke je vždy len toľko zariadení, koľko je v danom čase potrebných.

Na vykurovanie rodinných domov sa inštalovali tepelné čerpadlá voda-voda Stiebel Eltron WPW M. Do kaskády je zapojených osem kusov.

Na vykurovanie rodinných domov sa inštalovali tepelné čerpadlá voda-voda Stiebel Eltron WPW M. Do kaskády je zapojených osem kusov.

Ekológia, efektivita aj ekonomika

Pre majiteľov domov je táto technológia veľkým prínosom. Majú k dispozícii nepochybne nielen pokrokový a ekologický zdroj energie na vykurovanie, no počas letných mesiacov využijú aj možnosť chladenia. Navyše, profitujú aj iným spôsobom – pocítili to výrazne v nižších nákladoch za pripojenie na zdroj energie.

Rodinné domy Muri

Vykurované stavby: 32 rodinných domov
Zdroj energie na vykurovanie: filtrovaná/očistená odpadová voda
Inštalované zariadenia: tepelné čerpadlá voda-voda Stiebel Eltron WPW M, osem kusov zapojených do kaskády 
Stavebník: EFA ENERGIE FREIAMT AG, MURI, Švajčiarsko

32 rodinných domov v švajčiarskom Muri sa vykuruje osobitým zdrojom energie – odpadovou vodou.

32 rodinných domov v švajčiarskom Muri sa vykuruje osobitým zdrojom energie – odpadovou vodou.

Ako to vidí stavebník?

Hovoríme s Ewaldom Busingerom z EFA ENERGIE FREIAMT AG.

Aké sú výhody takéhoto centrálneho zariadenia pozostávajúceho z tepelných čerpadiel pre majiteľov domov?
Najvýznamnejšou výhodou je určite získaný priestor. Majitelia domov totiž nepotrebujú žiaden zdroj vykurovania ani komín, vďaka čomu majú k dispozícii väčšiu obytnú plochu. Zároveň za vykurovacie teplo platia čisté náklady, do ktorých nie sú zahrnuté náklady na údržbu, opravy či výmenu vykurovacích zariadení. Platia len za dodaný tepelný výkon.

Vo Švajčiarsku je spätné získavanie tepla z odpadovej vody podporované zo štátneho rozpočtu. Boli ste v danom čase jednými z prvých, ktorí takéto zariadenie inštalovali. Aké sú vaše skúsenosti?
Bola to pre nás pozoruhodná skúsenosť. Inštalovať centrálne zariadenie pre 32 rodinných domov bola veľká výzva. Okrem už spomínaného šetrenia priestoru, o ktorý by inštalovaním konvenčného vykurovania majitelia prišli, získali aj vysoký komfort, a to v podobe chladenia počas letných mesiacov, ktoré zariadenie pri spätnom chode umožňuje. Z hľadiska prevádzkových nákladov tak išlo o veľmi výhodné riešenie.

V čom vidíte dnes – po 15 rokoch inštalovania tohto zariadenia – hlavné výhody vykurovania tepelnými čerpadlami?
Hlavná výhoda tepelného čerpadla spočíva v tom, že sa dá pripojiť na zdroj, ktorého teplota je veľmi nízka. Spätné získavanie tepla z odpadovej vody sa výborne hodí na zásobovanie teplom veľkých obytných súborov. Z hľadiska investičných nákladov tvorí hlavnú zložku infraštruktúra. Pri rodinných domoch však táto investícia prináša množstvo benefitov.

Kedy by sa malo urobiť rozhodnutie o vykurovacom systéme?
Je veľmi dôležité začať spolupracovať s budúcimi vlastníkmi čo najskôr. Náklady na pripojenie boli v našom prípade omnoho výhodnejšie. Ďalšími plusmi, ktoré pomohli presvedčiť stavebníka o tomto riešení, boli určite ušetrený priestor a fakt, že sa majitelia nebudú musieť starať o údržbu. Vďaka skorej spolupráci si mohli vlastníci svoje domy vhodne navrhnúť a získaný priestor zmyslupne využiť.

 

Text vznikol v spolupráci so spoločnosťou Stiebel Eltron.
Foto: Stiebel Eltron

Článok bol uverejnený v časopise TZB Haustechnik 2/2018.