Partner sekcie:
  • Stavmat

Preklenutie trhlín v podklade armovacou rohožou

image 100055 25 v1

Popraskaný poter, vyplnené miesta v poteroch napríklad po búraní priečok alebo rôzne typy podkladov v jednej miestnosti predstavujú kritické podklady, v ktorých môžu vznikať pnutia a trhliny. Jedným z vhodných riešení na ich renováciu je armovací systém, ktorý vytvára špeciálna armovacia rohož, doplnková zošívacia rohož a samonivelizačná stierka s vláknami. 

Ich kombináciou možno vytvoriť podklad vhodný na kladenie podlahovej krytiny, a to aj napríklad na popraskanom potere, pri ktorom je zošívanie trhlín živicami veľmi ťažko riešiteľné a pomerne náročné. Vysoká pevnosť tohto systému v ťahu umožňuje premostiť trhliny so šírkou do 3 mm a v kombinácii armovacej rohože s doplnkovou zošívacou rohožou so šírkou do 5 mm.

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, bez nesúdržných a oddeľujúcich sa vrstiev, bez zvyškov olejov a voskov. Všetky dilatácie v podklade sa musia preniesť až do vrstvy dlažby. Trhliny v podklade nemusia byť dopredu vyplnené. Na pripravený podklad sa celoplošne nanesie disperzný penetračný náter, ktorý sa pred aplikáciou dôkladne rozmieša. Penetračný náter sa vyleje na podklad a štetcom, metlou s mäkkými štetinami alebo štetkou sa rozotrie do kríža, až kým je podklad úplne nasýtený. Pri aplikácii je potrebné zabrániť tvorbe kaluží.

Preklenutie trhlín

Pri sanácii podkladu s trhlinami do 3 mm sa na celú plochu položí armovacia rohož s presahom jednotlivých pásov približne 10 mm. Zaleje sa samonivelizačnou stierkou s vláknami s hrúbkou minimálne 5 mm. Pri sanácii podkladu s trhlinami od 3 do 5 mm sa na celú plochu najskôr položí doplnková zošívacia rohož, pričom jednotlivé pásy so šírkou 600 mm sa prikladajú tesne k sebe bez presahu. Zväzky vlákien rohože sa kladú naprieč trhlinami. V okolí trhlín sa aplikuje samonivelizačná stierka s vláknami. Do stierky sa vkladajú jednotlivé časti zošívacej rohože. Každá časť sa zatlačí do stierky pomocou hladidla. Po zavädnutí stierky sa odstráni zo zošívacej rohože ochranná fólia. Po odstránení ochrannej fólie sa na celú plochu položí armovacia rohož, ktorá sa zaleje samonivelizačnou stierkou s vláknami ako pri sanácii podkladu s trhlinami do 3 mm. 

02 | Doplnková zošívacia rohož
Na napenetrovaný podklad sa položí doplnková zošívacia rohož. Nastrihané časti potrebnej dĺžky a šírky 600 mm sa vložia tesne k sebe bez presahu do samonivelizačnej stierky (min. 300 mm na každú stranu trhliny). Zväzky vlákien rohože sa kladú naprieč trhlinami. Každý pás sa zatlačí do stierky pomocou hladidla.

03 | Odstránenie ochrannej fólie
Po zavädnutí samonivelizačnej stierky sa z doplnkovej zošívacej rohože odstráni ochranná fólia.

04 | Pásy armovacej rohože
Po odstránení ochrannej fólie sa ihneď položia pásy armovacej rohože. Armovacia rohož sa nastrihá nožnicami na požadované rozmery.

05 | Presah pásov
Jednotlivé pásy armovacej rohože sa kladú so vzájomným presahom približne 10 mm.

07 | Zaliatie samonivelizačnou stierkou
Na položené pásy armovacej rohože sa vyleje samonivelizačná stierka s vláknami. Suchá zmes stierky sa zmieša s vodou v čistej nádobe pomocou nízkootáčkového miešadla na homogénnu zmes bez hrudiek (čas miešania približne 3 minúty).

08 | Roztiahnutie stierky
Stierka sa roztiahne v rovnomernej vrstve pomocou oceľového hladidla s hladkou hranou (nepoužívať ozubené hladidlo). Hrúbka vrstvy samonivelizačnej stierky musí byť min. 5 mm.

09 | Odvzdušnenie stierky
Po zarovnaní vrstvy samonivelizačnej stierky sa celá plocha odvzdušní ihlovým valčekom. Počas vytvrdzovania (približne 12 hodín) je potrebné povrch stierky chrániť pred prievanom, extrémnymi teplotami a slnečným žiarením.

01 | Príprava podkladu
Podklad musí byť suchý, čistý, bez nesúdržných a oddeľujúcich sa vrstiev, bez zvyškov olejov a voskov. Všetky dilatácie v podklade sa musia preniesť až do vrstvy dlažby. Trhliny v podklade sa nemusia dopredu vyplniť. Na pripravený podklad sa celoplošne nanesie disperzný penetračný náter.

06 | Celoplošné uloženie
Armovacia rohož sa položí na celú plochu, ktorá je určená na sanáciu.

Info o materiáloch:

» Armovacia rohož na popraskané podlahy s viditeľnými trhlinami do 3 mm; zvyšuje ťahovú pevnosť vhodných samonivelizačných stierok od hrúbky 5 mm; vyrobená zo sklených vlákien, spojených špeciálne vyvinutou fixáciou; vlákna odolné proti alkáliám
» Doplnková zošívacia rohož je doplnok armovacej rohože na popraskané podlahy s viditeľnými trhlinami od 3 mm do 5 mm; zvyšuje ťahovú pevnosť vhodných samonivelizačných stierok od hrúbky 5 mm; vlákna odolné proti alkáliám.

Čo budete potrebovať:

Armovacia rohož
PCI Armiermatte GFM
šírka: 900 mm, dĺžka: 100 bm

Doplnková zošívacia rohož
PCI Armiermatte GFS
šírka: 600 mm, dĺžka: 100 bm

Disperzný penetračný náter
PCI Gisogrund® 404
spotreba: približne 0,1 až 0,2 l/m2, plechová nádoba 5 a 20 l, vrecko 1 l

Samonivelizačná stierka s vláknami
PCI Periplan® Extra
spotreba: približne 1,6 kg/m2 (na 1 mm hrúbky), papierové vrece 25 kg

alebo

Samonivelizačná stierka na priemyselné podlahy
PCI Zemtec® 1K
spotreba: približne 1,6 kg/m2 (na 1 mm hrúbky), papierové vrece 25 kg

Náradie a pomôcky
nízkootáčkové elektrické miešadlo
hladké oceľové hladidlo
plastová nádoba
štetec, štetka alebo metla s mäkkými štetinami
nožnice
ihlový valček

Tip

Aplikácia a riedenie penetračného náteru
Disperzný penetračný náter sa nanáša v jednej (anhydritový poter, drevený podklad) alebo v dvoch vrstvách (cementové a magnezitové potery, betón). Druhú vrstvu možno naniesť, až keď je prvá pochôdzna (približne 3 hodiny, anhydrit 12 hodín). Penetračný náter sa nanáša neriedený (nenasiakavé podklady) alebo riedený vodou v pomere 1 : 1 (anhydritové, asfaltové potery, drevené podklady), 1 : 2 (betón) alebo 1 : 3 (cementové a magnezitové potery).

Vlákna armovacej siete
Armovacie vlákna rohože zostávajú vysokokoncentrované v spodnej časti vyrovnávacej vrstvy – plošne pôsobia vo všetkých vodorovných smeroch.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy BASF
FOTO: BASF

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2018.