Partner sekcie:
  • Stavmat

Pracovný postup: aplikácia hydroizolačného náteru

Tekutá hydroizolácia na báze cementu je vhodná na izolovanie proti presakujúcej a tlakovej vode či radónu. Vďaka svojmu zloženiu nesteká ani zo zvislých stien.

Krok 3: Tekutá hydroizolácia

Tekutá hydroizolácia sa dodáva v plastovej nádobe, v ktorej sa nachádza tekutá zložka A a suchá zložka B.

03 | Tekutá hydroizolácia
03 | Tekutá hydroizolácia

Krok 4: Zložka A

Disperzná kvapalná zložka A s aditívami (s pridaním vody max. 5 %) sa vyleje do originálnej plastovej nádoby.

04 | Zložka A
04 | Zložka A

Komentáre