Partner sekcie:
 • Stavmat

Oprava výtlkov v betónovej podlahe

image 89237 25 v1

Na opravu betónových a železobetónových konštrukcií sú vhodné reprofilačné malty v kombinácii s maltou na ochranu výstuže a vytvorenie adhézneho mostíka.

Pred ich aplikáciou treba z podkladu odstrániť vytvrdnuté cementové povlaky, poškodené miesta, výkvety, sanitrované vrstvy, voľné časti, plesne, cudzie látky, oddebňovacie prostriedky a zvyšky náterov a podklad očistiť až na súdržnú vrstvu. Musí byť pritom dostatočne únosný. Veľmi nasiakavý betón treba deň vopred dôkladne navlhčiť. V prípade odhalenej výstuže treba aplikovať adhézny mostík. Následne sa ešte do čerstvej vrstvy adhézneho mostíka aplikuje reprofilačná malta (postup „mokré do mokrého“).

01 | Príprava podkladu
Z podkladu sa odstráni prach, voľné a nesúdržné časti, olej a mastnota. Na zlepšenie priľnavosti sa povrch opieskuje. Obnažené plochy výstuže sa mechanicky očistia na kov. Betónový podklad sa výdatne navlhčí a nechá krátko vyschnúť tak, aby získal matne vlhký vzhľad.

02 | Adhézny mostík
Maltová zmes na ochranu výstuže a vytvorenie adhézneho mostíka sa 2 min. mieša s vodou (6,25 l vody/25 kg vrece) nízkootáčkovým miešadlom na homógennu konzistenciu bez hrudiek. Nechá sa 2 min. odležať a opätovne sa premieša. Stredne tvrdou štetkou sa nanesie na podklad mostík.

03 | Reprofilačná malta
Reprofilačná malta sa 2 min. mieša s vodou (2,25 až 2,38 l vody/25 kg vrece) nízkootáčkovým miešadlom na homógennu konzistenciu bez hrudiek. Nechá sa 5 min. odležať a opätovne sa 2 min. premieša.

04 | Nanesenie malty
Pripravená zmes reprofilačnej malty sa nanesie v požadovanej vrstve murárskou lyžicou do ešte čerstvej vrstvy (najneskôr do 15 min.) adhézneho mostíka a nahrubo sa zarovná.

05 | Zarovnanie povrchu
Po krátkej technologickej prestávke sa povrch zarovná plastovým alebo dreveným hladidlom.

06 | Filcovanie povrchu
Povrch reprofilačnej malty sa vyhladí filcovým hladidlom. Ak sa dajú vykonávať vyrovnávacím hladidlom pohyby do strán, nie je filcovanie potrebné.

07 | Vytvrdnutie malty
Opravené miesto sa nechá 5 dní vytvrdnúť. Za ten čas je potrebné vrstvu reprofilačnej malty chrániť proti rýchlemu vysušeniu posôbením slnečného žiarenia alebo prúdením vzduchu.

Info o materiáli:

 • Jednozložková polymércementová reprofilačná malta určená na ochranu a opravy betónových konštrukcií vystavených statickému a dynamickému namáhaniu; PCC malta (Polymer Cement Concrete), pevnosť v tlaku > 45 MPa, odtrhová pevnosť od betónu > 2 Mpa, max. zrno: 3 mm, odporučená aplikačná hrúbka: 12 až 35 mm v jednej vrstve, zaradená a certifikovaná podľa STN EN 1504-3 do najkvalitnejšej triedy R4.

Čo budete potrebovať

 • Ochrana výstuže a adhézny mostík
  Knauf TS 110
  spotreba: približne 1,5 kg suchej maltovej zmesi/m2, papierové vrece, 25 kg    21 €
 • Reprofilačná malta
  Knauf TS 210
  spotreba: približne 1,8 kg suchej maltovej zmesi/m2 (vrstva 1 mm), papierové vrece, 25 kg    19 €
 • Náradie
  nízkootáčkové elektrické miešadlo (600 ot./min.)
  murárska lyžica
  plastové hladidlo
  filcové hladidlo
  stredne tvrdá široká štetka
  plastové vedro
  rukavice

TEXT: spracované z podkladov firmy Knauf Bratislava
FOTO: Knauf Bratislava

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2016.

Komentáre