Partner sekcie:
  • Heluz
  • Vaillant

LVT dielce na podlahové vykurovanie

Ukážka podlahy Fatra Thermofix v interiéri.

Parametre prechodu tepla cez podlahové krytiny sú v prípade podlahového vykurovania dôležitým faktorom, ktorý vás často obmedzí na zopár druhov podlahovín. Vďaka moderným technológiám a pokroku spĺňajú dnešné vinylové dielce nielen požiadavky súvisiace s prechodom tepla, ktorý je porovnateľný s dlažbou, ale dokážu aj verne imitovať prírodné materiály, ktoré by vo svojej originálnej podobe prechodu tepla zabraňovali. Teplo z podlahového vykurovania sa dostane do všetkých kútov miestnosti, pretože z podlahy stúpa rovnomerne.

Jednoduché, ale zároveň komplikované

Lepené vinylové dielce radov Thermofix a Imperio sa vyznačujú predovšetkým detailnou textúrou a dokonalou imitáciou prírodných materiálov. Po položení však nevidieť ich štruktúru, ktorá zabezpečuje rozmerovú stálosť a vynikajúce predpoklady na položenie na povrch s podlahovým vykurovaním. Štruktúru jednotlivých dielcov tvorí niekoľko vrstiev, pričom najdôležitejšími prvkami sú sklenené rúno, zaisťujúce rozmerovú stálosť v prípade výkyvov teploty, a nášľapná vrstva (vrátane PUR laku), ktorá chráni vzhľad, určuje odolnosť podlahovej krytiny a uľahčuje údržbu.

Thermofix ponúka celý rad dekorov ktoré sú vhodné nielen do obývacích izieb
Thermofix ponúka celý rad dekorov ktoré sú vhodné nielen do obývacích izieb |

Akú úlohu hrá tepelný odpor?

Pred výberom krytiny by sa mal brať do úvahy tepelný odpor, ktorý je pri výbere zásadný. Ovplyvňuje totiž teplotu vykurovacieho média vo vykurovacích rozvodoch. V tomto prípade platí priama úmernosť, teda čím je vyšší tepelný odpor, tým je vyššia aj prevádzková teplota podlahového vykurovania. Táto skutočnosť veľmi úzko súvisí s energetickou spotrebou tepla a celkovými nákladmi na vykurovaný priestor. Tepelný odpor sa odvíja od hrúbky podlahovej krytiny a tepelnej vodivosti. V prípade lepených dielcov Thermofix a Imperio z dielne českej spoločnosti Fatra, a.s., hovoríme o hrúbkach 1,5 až 2,5 mm, čo zaisťuje intenzívny prechod tepla.

Detailný prierez produktu Thermofix
Detailný prierez produktu Thermofix |

V porovnaní s podlahovými krytinami obsahujúcimi prírodné tepelné izolanty, ako je napríklad drevo, je čas prechodu tepla viditeľne kratší. Pri kladení podlahy treba brať do úvahy celkovú štruktúru od základovej dosky cez izolačné súvrstvie, tepelnú izoláciu, separačné fólie až po položenie lepeného vinylového dielca.

Podlaha Thermofix dub jesenný 12163 1 v detskej izbe
Podlaha Thermofix dub jesenný 12163 1 v detskej izbe |

Odolnosť podlahy proti vykurovacím telesám

Vykurovacie telesá môžu niektoré materiály zdeformovať, pri vysokom výkone a nekvalitnej podlahovej krytine môže dôjsť k zvlneniu a následnému odlepeniu krytiny od povrchu. Lepené LVT dielce Fatra sú nielen vysokoodolné proti výkyvom teplôt, ale majú za sebou aj mnoho testov, ktoré potvrdzujú vhodnosť ich použitia na podkladoch vyhrievaných vykurovacími rohožami do max. výkonu 160 W/m2.

Treba však vždy dodržiavať postupy podľa predpisov týkajúcich sa kladenia aj postupy určené výrobcami jednotlivých komponentov v štruktúre podlahy. Po zapnutí podlahového vykurovania sa musí teplota systému zvyšovať postupne, maximálne však na teplotu povrchu podkladu 28 °C.

Zdroj: PR článok spoločnosti Fatra, a.s.

KategóriePodlaha