Partner sekcie:
  • Stavmat

Lepenie kobercov na parkety pomocou lepiacej fólie

image 64475 25 v1

Popri tradičnom lepení tekutými lepidlami je alternatívnou metódou lepenie lepiacou fóliou. Ide o novú technológiu celoplošného lepenia pomocou mikroperforovanej obojstranne lepiacej fólie, ktorá je vhodná na lepenie textilných, elastických, PVC, dizajnových vinylových dielcov, ako aj kobercov s možnosťou neskoršej demontáže bez zvyšku.

Na fólii sú nanesené dva typy disperzného lepidla. Podľa typu podkladu sa odlišujú tri typy tohto systému. Systém vhodný na lepenie podlahovín na vystierkované podklady, drevotrieskové dosky a kov, systém vhodný na lepenie nových podlahovín na existujúce elastické a keramické podklady a systém na lepenie textilných podlahovín na existujúce parkety či laminátovú podlahu. Najčastejšie sa odporúča použitie v priestoroch budov na prenájom, kde nájomník požaduje inú ako pôvodnú podlahu so zreteľom na nepoškodenie pôvodnej, prípadne v objektoch s predpísaným výmenným cyklom podlahových krytín, napríklad v hoteloch alebo v priestoroch, kde nie je možné prerušiť prevádzku. Ide o bezprašný spôsob kladenia podlahovín, pričom nie je potrebné obmedziť prevádzku. Podlahu možno po nalepení okamžite zaťažiť.

Čo budete potrebovať

  • Lepiaca fólia Sigan 3, šírka 75 cm, dĺžka 25 m, m2    9,60 €
  • Zosilňovacia páska Sigan3tape, šírka 5 cm, súčasťou balenia Sigan 3
  • Náradi:nôž s háčikovou čepeľou, mop, vedro, meter, ceruzka, prítlačný korok

Kladenie textilnej podlahy na parkety

Pred ukladaním podlahoviny na existujúce parkety či laminátovú podlahu sa musí zabezpečiť, aby bol podklad suchý, pevný, nosný, rovinný, bez obsahu silikónu či mastnoty a bez trhlín. Prípadné mastné miesta na podklade je potrebné umyť zriedením čistiacim prostriedkom a následne dobre neutralizovať čistou vodou. Podlaha sa neprebrusuje.

Podlahovú krytinu je potrebné pred kladením aklimatizovať v miestnosti, kde sa bude klásť (min. 48 hodín). Nesmie sa lepiť na čerstvo nalakované parkety. Nanovo nalakovaná podlaha sa musí nechať najmenej tri mesiace vytvrdnúť. Pred lepením fólie je potrebné overiť jej priľnavosť k podkladu. Pozdĺž muriva a dverí sa nalepí zosilňovacia páska, aby sa vyrovnali nerovnosti stien, zvýšila lepivá sila na okrajoch a aby podlahovinu bolo možné nalepiť aj na ťažko prístupných miestach. Ochranný papier sa ešte nestiahne. Pásky sa lepia na styk. Pri prípadnom prekrytí sa musia prirezať. Následne možno začať lepiť fóliu. Tá sa rozvinie ľahkým tlakom na kotúč v smere kladenia novej podlahy, najlepšie s presahom, dobre sa pritlačí na podklad a nožom s háčikovou čepeľou prireže. Prípadne ju možno rozvinúť priamo na styk.

Maximálna šírka povolenej medzery medzi jednotlivými pásmi fólie je 3 mm (žiadne prekrytie). Podklad sa nesmie poškodiť. Fólia sa nesmie lepiť na podklad silno lepivou stranou (strana s ochranným papierom). Možno ju prekryť cez zosilňovaciu pásku, ale následne sa musí zrezať na styk. Posledný pás fólie sa kladie od steny. Vzniknuté prekrytie treba prirezať háčikovým nožom. Malo by sa rozvinúť len toľko lepiacej fólie, koľko sa bude v daný deň klásť podlahoviny.

Podlahovina sa položí podľa potreby a nahrubo sa prireže. Polovica položeného pásu podlahoviny sa preloží naspäť. Zo zosilňovacej pásky sa stiahne ochranný papier. Ochranný papier sa stiahne plošne a rovno aj z lepiacej fólie, a to až po miesto ohybu preloženej podlahoviny. Stiahnutý ochranný papier sa odreže 10 cm pred ohybom podlahoviny (rez smeruje od stredu k okrajom). Zvyšný neodrezaný kúsok ochranného papiera sa preloží, čím sa vytvorí záhyb, ktorý sa založí pod preloženú podlahovinu. Odrezaný ochranný papier sa sťahuje smerom na seba a následne sa zvinie dokopy. Prvá polovica textilnej podlahovej krytiny sa položí na lepiaci podklad bez pnutia a vĺn a pritlačí sa. Druhá polovica sa preloží na druhú nalepenú stranu a pomocou vytvoreného prehnutého záhybu sa stiahne zvyšný ochranný papier. Textilná podlahová krytina sa položí, pritlačí/zavalcuje a na okraji podľa potreby prireže. Ak sa kladie podlahová krytina na spoj, jej spoje nesmú ležať na stykoch lepiacej fólie.

01 | Príprava podkladu

Navlhčeným mopom sa zotrie z podkladu prach a odstránia ostatné nečistoty. Podlaha sa nechá dokonale vyschnúť. Podlahovina sa nesmie lepiť na čerstvo nalakované parkety. Nanovo nalakovaná podlaha sa musí nechať najmenej tri mesiace vytvrdnúť.

02 | Skúšobné lepenie

Najskôr sa vykoná skúšobné lepenie, aby sa zistilo, či lepiaca fólia drží na existujúcej parketovej, resp. laminátovej podlahe.

03 | Zosilňovacia páska

Pozdĺž muriva a dverí sa nalepí zosilňovacia páska, aby sa vyrovnali nerovnosti stien, zvýšila lepivá sila na okrajoch a aby podlahovinu bolo možné nalepiť aj na ťažko prístupných miestach. Ochranný papier sa zatiaľ ponechá. Pásky sa lepia na styk.

04 | Lepiaca fólia

Pásy lepiacej fólie sa rozvinú v smere kladenia novej textilnej podlahovej krytiny, prípadné presahy cez zosilňovaciu pásku je potrebné prirezať nožom s háčikovou čepeľou na styk. Pri rezaní treba dbať na to, aby sa nepoškodili parkety, resp. laminát. Maximálna šírka povolenej medzery medzi jednotlivými pásmi je 3 mm.

05 | Rozvinutie podlahoviny

Textilná podlahová krytina, ktorú treba aklimatizovať (minimálne 48 hodín) v miestnosti, kde sa má ukladať, sa následne položí a prilícuje.

06 | Odstránenie ochranného papiera

Podlahová krytina sa preloží v polovici dĺžky naspäť. Zo zosilňovacej pásky a následne, plošne a rovno aj z lepiacej fólie sa stiahne ochranný papier. Odreže sa 10 cm pred ohybom podlahoviny (rez smeruje od stredu k okrajom). Prehnutím zvyšného papiera sa vytvorí záhyb, ktorý sa založí pod podlahovú krytinu.

07 | Prvá polovica podlahoviny

Odrezaný ochranný papier sa sťahuje smerom na seba a následne sa zvinie dokopy. Prvá polovica textilnej podlahovej krytiny sa položí na lepiaci podklad bez pnutia a vĺn a zavalcuje sa, a to bez čakania na odvetranie lepidla.

08 | Druhá polovica podlahoviny

Druhá polovica podlahovej krytiny sa následne preloží na tú prilepenú. Odstráni sa ochranný papier. Vďaka vytvorenému záhybu sa zabráni prípadnému vypadnutiu nečistôt na fóliu. Na takto pripravený podklad sa položí druhá polovica krytiny a následne sa zavalcuje.

09 | Odstránený papier

Aby sa minimalizoval pracovný odpad, v priebehu aplikácie sa odkladá odstránený ochranný papier na seba a následne sa zroluje. Podlahová krytina je po nalepení okamžite pochôdzna.

10 | Odstránenie podlahovej krytiny

Podlahovú krytinu nalepenú na fóliu možno kedykoľvek bez poškodenia podkladu odstrániť. Podlahovina sa nareže nožom s háčikovou čepeľou na pásy (široké približne 25 až 50 cm). V jednom rohu sa spoločne so zosilňovacou páskou oddelí od podkladu a pod ostrým uhlom sa stiahne spolu s fóliou.

info o materiáli:

  • Mikroperforovaná obojstranne lepiaca fólia so šírkou 75 cm na celoplošné lepenie textilných podlahovín, odolná proti vysokému namáhaniu a vhodná na podlahy s podlahovým vykurovaním
  • Okrajová obojstranne lepiaca páska so šírkou 5 cm na zvýšenie lepivej sily na okrajoch podlahových krytín a lepenie na ťažko prístupných miestach

Pozor! Rubová strana

Na fóliu možno lepiť textilné podlahoviny so všetkými bežne vyrábanými rubovými stranami (vrátane rubu z penového latexu, z plsti a podobne) – kobercové štvorce s plsteným rubom, Kugelgran a Kugelvlies, ako aj 100 % PP vpichovanú textilnú podlahovinu.

Podklad

Vhodnou podkladovou konštrukciou sú drevené palubovky, drevené podlahy, lakované parkety vrátane korkových parkiet (alokované – vyzreté najmenej tri mesiace) s lakom na vodnej báze, UV lakom, kyselinou tvrdnúcimi lakmi, DD lakom – laminát, dosky s vrstvou s melamínovou živicou i hladké.

Vhodná podlaha

Drevené palubovky/drevené podlahy možno zakrývať iba difúzne otvorenými podlahovými krytinami.

Horizontálne vodivá podlaha

Treba používať výhradne podlahoviny s horizontálne vodivou rubovou stranou. Medená páska sa môže totiž do podlahoviny prekopírovať.

tip: Trik s vodou

Pri kladení textilných podlahovín so spojmi, pri rezaní podlahovej krytiny pod vykurovacími telesami, v okolí stĺpov a pod. sa odporúča nasledovný postup. Po stiahnutí ochranného papiera z lepiacej fólie sa požadované miesto zľahka navlhčí špongiou. Veľké množstvo vody by mohlo viesť k poškodeniu podkladu. Aplikovať treba len veľmi malé množstvo vody. Textilná podlahová krytina sa posunie do požadovanej polohy. Keď sa voda odparí, dosiahne lepiaca fólia opäť svoju plnú lepivú schopnosť. Textilná podlahová krytina sa znovu pritlačí.

Ing. Martin Černek
FOTO: HA – UZ market

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre