Partner sekcie:
  • Stavmat

Cech podlahárov vypracúva odborné posudky na podlahárske práce

image 96576 25 v1

Podlaha patrí k najviac exponovaným častiam domácností, preto sa oplatí investovať do kvality. Reklamácia podlahy totiž nie je jednoduchá a zákazník s ňou nemusí u predajcu či dodávateľa pochodiť. Uznaniu reklamácie podlieha aj správne položenie podlahy. K tomu, či sa dodržala technológia montáže, je často potrebný odborný posudok. Posudky na podlahárske práce vydáva aj Cech podlahárov Slovenska.

Záruka na podlahu je zo zákona dva roky. V uvedenej lehote si môže zákazník uplatniť právo na zodpovednosť za vzniknuté chyby. Na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky sú zapísaní len súdni znalci, ktorí sa zaoberajú posudzovaním stavieb ako takých. Znalci zameraní špeciálne na podlahy neexistujú, preto pri reklamácii zaváži a v mnohých prípadoch aj postačuje odborný posudok od renomovanej stavovskej organizácie.

Odborný posudok posudzovateľa pri reklamácii zaváži
Ak je zákazník presvedčený, že reklamácia podlahy mu bola neoprávnene zamietnutá, môže si dať takýto odborný posudok vypracovať v Cechu podlahárov Slovenska. „Vydávame odborné posudky na podlahy, v ktorých zhodnotíme jej stav a posnažíme sa určiť konkrétnu príčinu poruchy. Posudzujeme fakty okolo správania sa materiálu a tiež technických okolnosti montáže. V Cechu podlahárov je niekoľko renomovaných posudzovateľov, ktorí po kontrole podlahy určia, kde mohla nastať chyba, či v podklade, v realizácii podlahy, alebo ide o chybu materiálu,“ vysvetľuje Tibor Pásztor, tajomník Cechu podlahárov Slovenska.

Úlohou posudzovateľa je objektívne zhodnotiť vzniknutý stav a výsledky zdôvodniť. Objednávateľ sa následne rozhodne, či mu odborný posudok vydaný cechom podlahárov postačuje k vyjednávaniu s realizátorom alebo dodávateľom materiálu. Vyjadrenie posudzovateľa je zvyčajne dostatočným argumentom na uznanie reklamácie. Ak ani s odborným posudkom zákazník u realizátora alebo dodávateľa nepochodí, má možnosť obrátiť sa na súd. Ten odborný posudok buď uzná, alebo si vyžiada vlastný súdnoznalecký posudok.

Správnou montážou podlahy sa nepripravíte o záruku
Kupovať si v obchode podlahu a následne si hľadať podlahára, ktorý ju položí, sa veľmi neodporúča. Z hľadiska reklamácie totiž dochádza k nepríjemnostiam, keď dodávateľ viní z poruchy podlahára a naopak. V každom prípade je najdôležitejšie položenie podlahy skúseným odborníkom, čo zaistí funkčnosť podlahy, ale aj bezproblémové uznanie reklamácie.

„O uznanie reklamácie sa zákazník môže pripraviť práve nekvalitnou montážou. Členstvo v Cechu podlahárov Slovenska je zárukou kvalitných a zručných odborníkov, na ktorých sa možno spoľahnúť. Okrem šikovných realizátorov ponúkame tiež komplexné poradenstvo pre správne kladenie a zhotovenie rôznych druhov podláh,“ hovorí Tibor Pásztor.

Viac informácií nájdete na www.cechpodlaharov.sk