Partner sekcie:
  • Stavmat
Vodorovné konštrukcie v architektúre

Vodorovné konštrukcie v architektúre

O tom, že moderná architektúra čoraz viac prekonáva fyzikálne či prírodné zákony, vypovedá množstvo súčasných realizácií nie len vo svete, ale aj na Slovensku. Alfou-omegou úspechu každej stavby je, okrem dizajnu, technické riešenie, ktorého súčasťou sú …
Obnova stropných konštrukcií

Obnova stropných konštrukcií

Vodorovné nosné konštrukcie tradičných budov – klenby a stropy – sa zhotovovali z rôznych materiálov. Najprv predovšetkým z dreva, neskôr z liatiny, ocele, železobetónu alebo z tehlovo-oceľovej konštrukcie. Keďže každý materiál má obmedzenú životnosť, aj životnosť vodorovných nosných konštrukcií je …
Spriahnuté plechobetónové stropy

Spriahnuté plechobetónové stropy

Kombinácia konštrukčných materiálov – ocele a betónu – sa v stavebníctve používa veľmi často, najmä pri výstavbe výškových budov, priemyselných stavieb, mostov, ale aj rodinných domov a nadstavieb. Oceľ a betón sa môžu použiť samostatne, v zmiešaných konštrukčných systémoch, v spriahnutých …
Poruchy drevených podláh

Poruchy drevených podláh

Drevo je tradičný a rokmi osvedčený podlahový materiál. Oproti keramickej či kamennej dlažbe pôsobí na dotyk teplejšie a príjemnejšie, na druhej strane však vyžaduje väčšiu starostlivosť, ktorej zanedbanie môže viesť k viacerým poruchám. Kvalitu a životnosť drevenej podlahy ovplyvňuje …
Plávajúce sadrovláknité podlahy

Plávajúce sadrovláknité podlahy

Najmä pri rekonštrukciách starších bytov alebo zobytňovaní podkrovných priestorov sa používajú suché systémy podláh. Plávajúca podlaha zo sadrovláknitých dosiek je tuhá zmontovaná podlahová doska oddelená od podkladovej konštrukcie medzivrstvou zo suchého podsypu, prípadne polystyrénu alebo …