asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Úspora prostriedkov pri kotvení plochých striech

27.03.2017

Pri zateplení plochých striech sa veľmi často stretávame s použitím spádových klinov tepelnej izolácie, ktoré slúžilo k vytvoreniu požadovaného spádu  a tvaru strechy. Tu nie je možné uplatniť kotevné prvky jednotných dĺžok. Je nutné spracovať návrh  rôznych dĺžok kotviacich prvkov, zohľadňujúcich požadovaný spád a  dodržať kotevnú hĺbku podľa typu podložia. Tieto návrhy môžu byť, hlavne u veľkých striech, veľmi náročné. 

Firma TOP KRAFT rozšírila svoj program o návrh dĺžok kotviacich prvkov pri zohľadnení jestvujúcej a budúcej skladby plochej strechy a využíva pri tom výstup z programu THOR, ktorý je súčasne relevantným podkladom pre statika pri spracovaní kotevného plánu.

Súčasťou tohto užívateľsky prívetivého softvérového nástroja je interaktívna definícia klimatického zaťaženia a špecifikácie konštrukcie. Užívateľ má možnosť definovať geometriu strechy ako bežný n-uholník s tým, že vrcholové súradnice polygónu skopíruje do príslušného poľa napr. CAD program, alebo pomocou vstavaného grafického editora tento sám narysuje. Vlastná špecifikácia kotvenia je realizované pomocou kontextuálnych ponúk a využíva databázu produktov TOP KRAFT, vrátane výsledkov mechanických skúšok a technických listov.

Špeciálny optimalizačný algoritmus zaistí, že navrhnutá kombinácia kotvy, teleskop-skrutka bude za každých okolností najlepšie vystihovať požiadavky na ekonomický a zároveň bezpečný návrh v súlade s platnou legislatívou. Toto je zvlášť užitočné pri návrhu kotevných spádových klinov, kde bude nutné naviac zohľadniť obmedzenia vyplývajúce z logistických požiadaviek. Pred samotnou tlačou prehľadného výstupu dokumentu má užívateľ možnosť si overiť samotný návrh pomocou grafickej schémy rozdelenia strešnej plochy na oblasti s rozdielnym namáhaním vetra, navrhnuté spôsoby kotvenia, špecifikáciu kotiev, špecifikáciu spádových klinov a optimalizovaný súpis materiálu. Užívateľský proces zadávania vstupných údajov je navrhnutý tak, aby eliminoval, prípadne minimalizoval možnosť chybného zadania. Kontrolný algoritmus zohľadňuje všetky obmedzenia, ktoré vyplývajú z kombinácie základných fyzikálnych princípov, stavebnej mechaniky, zásad dimenzovania a kompatibilitu s danou kombináciou produktových rád. S ohľadom na vyššie uvedené môžeme teda konštatovať, že oproti prevažujúcej praxi dochádza k výraznému posunu smerom k objektívnemu a spoľahlivému návrhu kotevného systému a teda k možnosti výrazného zefektívnenia a zrýchlenia rozhodovacieho procesu, ktorý súvisí so stavebnou činnosťou všeobecne.

Spoločnosť týmto umožňuje svojím zákazníkom, aby si pred začatím skúšky vytvorili predstavu o rozmiestnení a predpokladanom množstve kotevných prvkov, čo môže vďaka výsledkom vyššie spomínaného laboratória aj výrazne znížiť počet kotviacich prvkov a tým zákazníkovi ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Viac info na www.sgfix.sk/sk/

Zdroj: PR článok spoločnosti TOP KRAFT SK a.s.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP