Komíny

Nad prienikom komína cez strechu je potrebné vytvoriť odvodňovací žliabok z fólie alebo plechu. Prienik komína musí byť zaistený proti prenikaniu vody golierom zo strešnej fólie. Tesniace pásy okolo komína umožňujú dôkladné utesnenie priestupov komínov, stien či vikierov cez strešnú konštrukciu. Viac v článku Prehľad trhu: Tesniace pásy okolo komína.

Partneri sekcie:

Spoločnosť Schiedel podporuje energeticky úsporné a ekologické bývanie. Od 1. mája 2010 prichádza na trh s novými komponentmi ku komínovému systému ABSOLUT, ktoré sú určené pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Vykurovanie je jednou z položiek, ktorá sa významne podieľa na konečnej výške domáceho rozpočtu. Pri návrhu vykurovacieho zariadenia treba zohľadniť kvalitu, servis, cenu, ale aj spotrebu energie, návratnosť investícií či ekologický aspekt spotrebiča. Základom užívateľskej spokojnosti je voľba vykurovacej sústavy, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám užívateľa a zaručuje komfort. Ako výhodné riešenie súčasnosti aj budúcnosti sa javia kondenzačné kotly.

Bezpečný domov je základnou požiadavkou na pohodlné bývanie. Súčasťou bezpečného bývania je aj kvalitný komínový systém, ktorý chráni dom pred požiarom a otravou spalinami. Inštaláciou komínových systémov, na rozdiel od murovaných komínov, nevystavujete užívateľov domu riziku katastrof spôsobených komínom.

Stavba rodinného domu sa v súčasnosti oplatí. Budovaniu vlastného príbytku nahráva niekoľko faktorov – prijateľné ceny stavebných materiálov, klesanie ceny stavebných prác či dlhodobá hodnota rodinného domu. Naprojektovaním vhodných materiálov a výrobkov možno užívateľovi domu zabezpečiť nielen pohodu, ale aj flexibilitu a zároveň mu ušetriť výdavky na energie v budúcnosti.

Stavba rodinného domu je náročný proces – od projektu stavby, cez samotnú realizáciu, až po dokončovacie práce. Jednotlivým fázam výstavby treba venovať dôkladnú pozornosť. Nevyhnutnou súčasťou je projekt, ktorý dokáže ovplyvniť konečnú podobu rodinného domu, ale aj jeho funkčnosť. V návrhu novostavby sa zohľadňujú nielen požiadavky budúceho užívateľa, ale aj výber kvalitných výrobkov, vhodných materiálov či správneho typu vykurovacej sústavy. Iba tak možno vytvoriť architektonicky zaujímavú, ale najmä účelnú a bezpečnú stavbu.

Téma pasívnych domov v súčasnosti rezonuje u laickej i odbornej verejnosti čoraz viac a postupne sa dostáva do širšieho povedomia. Avšak nedostatočná informovanosť vyvoláva strach, že stavbou pasívneho domu možno prísť o komfort, tepelnú pohodu či možnosť plápolajúceho ohňa v kozube. Vhodný projekt pasívneho domu však dokáže tieto obavy vyvrátiť. Návrh kozuba a komína v pasívnom dome prinesie užívateľovi energetickú nezávislosť. Okrem neopakovateľnej atmosféry spojenej s plápolajúcim ohňom získa užívateľ možnosť prikurovania v čase výpadku elektrickej energie či ohrevu úžitkovej vody.

Tento rok sa na Slovensku nesie v znamení štartu viacerých štátnych dotácií - na zatepľovanie, kúpu slnečných kolektorov či kotlov na biomasu. Cieľom dotácií je upriamiť pozornosť na alternatívne zdroje vykurovania a potrebu znižovania spotreby energie. Ekologické bývanie podporuje aj spoločnosť Schiedel, ktorá prišla s ponukou jedinečných dotácií na komínové systémy. V súčasnosti možno bez náročného dokladovania a formalít získať kvalitné komínové teleso SOLID, UNI PLUS a ABSOLUT s dotáciou od 30 do 150 eur na meter komína. Okrem samotnej dotácie na vybraný komín, ponúka Schiedel aj zvýhodnenú cenu na jeho dopravu a montáž.