Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Protherm
  • HELLA

Nad prienikom komína cez strechu je potrebné vytvoriť odvodňovací žliabok z fólie alebo plechu. Prienik komína musí byť zaistený proti prenikaniu vody golierom zo strešnej fólie. Tesniace pásy okolo komína umožňujú dôkladné utesnenie priestupov komínov, stien či vikierov cez strešnú konštrukciu. Viac v článku Prehľad trhu: Tesniace pásy okolo komína.

Správna realizácia komína

Správna realizácia komína

Postaviť kvalitné a súčasne bezpečné komínové teleso nie je jednoduché. Vyžaduje si to poznanie legislatívy a bezpečnostných predpisov, presné naprojektovanie, ale aj oboznámenie sa s montážnym návodom. Komínové teleso je konštrukciou, ktorá si pri realizácii …
Komín pre kondenzačné kotly

Komín pre kondenzačné kotly

Vykurovanie je jednou z položiek, ktorá sa významne podieľa na konečnej výške domáceho rozpočtu. Pri návrhu vykurovacieho zariadenia treba zohľadniť kvalitu, servis, cenu, ale aj spotrebu energie, návratnosť investícií či ekologický aspekt spotrebiča. Základom užívateľskej …