asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva
Partneri sekcie

Vyrovnanie drevenej podlahy

12.10.2018

Pri zhotovení nových podlahových vrstiev na existujúcu drevenú podlahu je potrebné zabezpečiť, aby sa nový vytvorený podklad neprehýbal. 

Drevené dosky sa musia preto priskrutkovať na nosnú konštrukciu, aby nedochádzalo k priehybu, k rozmerovým deformáciám vplyvom vlhkosti alebo k zmene tvaru. Vzdialenosť medzi skrutkami nesmie byť viac ako 600 mm. Vďaka tomu vznikne pevná konštrukcia, na ktorú možno bez problémov naniesť vyrovnávaciu maltu.

Pred nanesením veľmi pružnej vyrovnávacej malty musí byť podklad nosný, nasiakavý, suchý, čistý, bez voľných častí, prachu a pod. Z povrchu sa musia odstrániť nesúdržné vrstvy, staré nátery, zvyšky lepidiel, mastnota a iné separačné prostriedky. Pred liatím vyrovnávacej malty na drevené podlahy je potrebné po pripevnení skrutkami na nosnú konštrukciu jednotlivé dosky zbrúsiť.

Po prebrúsení sa celá miestnosť dôkladne pozametá a povysáva. Vyrovnaná plocha sa potom ošetrí kontaktným mostíkom (elastickou emulziou) a do ešte vlhkej emulzie sa nanesie metódou „živé do živého“ flexibilná vyrovnávacia malta.

Spracovanie vyrovnávacej malty

Obsah vreca sa vysype do plastovej nádoby a dôkladne sa premieša s čistou vodou (7,5 l vody/25 kg vrece) pomocou nízkootáčkového elektrického miešadla na homogénnu tekutú kašu bez hrudiek. Na dosiahnutie lepšej plasticity a rozlievania zmesi sa odporúča obsah vreca premiešať najskôr s 2/3 z celkového množstva vody. Ihneď po rozmiešaní zmesi (asi 3 min. miešania) sa pridá zvyšná 1/3 vody a zmes sa znovu dôkladne premieša, nechá sa krátko odležať (približne 5 min.) a dôkladne sa opätovne premieša.

Takto pripravená samonivelizačná zmes sa naleje na pripravený podklad a roztiahne sa gumovou stierkou do maximálnej hrúbky 2 až 10 mm. Vyrovnávacia vrstva sa potom odvzdušní ihlovým valčekom. Na steny, stĺpy, nosníky a iné zvislé prvky je potrebné pripevniť dilatačnú pásku (5 až 10 mm). 

01 | Pôvodný podklad
Z drevenej podlahy sa odstránia všetky nesúdržné vrstvy, staré nátery, koberce a iné vrchné vrstvy, zvyšky lepidiel, mastnota a iné separačné prostriedky. Podklad musí byť nosný, nasiakavý, suchý, čistý, bez voľných častí, prachu a pod.

02 | Zbrúsenie podlahy
Staré dosky sa celoplošne obrúsia, čím sa odstránia deliace vrstvy a prípadné zvyšky starých náterov.

03 | Očistenie zbrúsenej podlahy
Po prebrúsení sa podlaha celoplošne očistí metlou a dôkladne sa povysáva priemyselným vysávačom.

04 | Priskrutkovanie na podklad
Po očistení sa drevená podlaha pripevní pomocou skrutiek do nosného podkladu (konštrukcia drevených trámov).

05 | Dilatačná páska
Na všetky súvisiace zvislé plochy sa pripevní okrajová dilatačná páska (hrúbka 5 až 10 mm).

06 | Nivelizácia miestnosti
Pomocou vodorovnej laty a vodováhy sa vykoná nivelizácia miestnosti. Vyrovnávané výškové rozdiely sa vyznačia na okrajovej páske.

07 | Kontaktný mostík
Na pripravený podklad sa celoplošne nanesie pomocou maliarskeho valčeka na dlhej rúčke kontaktný mostík (elastická emulzia), ktorý zabráni prieniku vody.

08 | Nanesenie vyrovnávacej vrstvy
Do ešte vlhkej emulzie (max. do 30 min. od aplikácie) sa na podklad nanesie metódou „živé do živého“ flexibilná vyrovnávacia malta.

09 | Roztiahnutie vyrovnávacej vrstvy
Samonivelizačná vyrovnávacia vrstva sa roztiahne na podklade gumenou stierkou do požadovanej hrúbky (2 až 10 mm).

10 | Odvzdušnenie ihlicovým valčekom
Vyrovnávacia vrstva sa potom celoplošne odvzdušní ihlicovým valcom alebo metlou, čím sa odstránia vzduchové bubliny, ktoré vznikli pri miešaní malty.

11 | Technologická prestávka
Vyrovnávacia vrstva sa nechá dôkladne vyschnúť. Podlaha je pochôdzna po 24 hodinách.

12 | Odrezanie dilatačnej pásky
Presahujúca okrajová dilatačná páska sa odreže nožom na koberce a položí sa nová podlahová krytina.

Info o materiáloch:

» Veľmi pružná, samonivelizačná vyrovnávacia hmota triedy CT C25 F4 určená na vyrovnanie nerovností do 10 mm hrúbky v jednej vrstve na rozličných podlahách, najmä na kritických podkladoch, ako sú napr. vykurované alebo drevené podlahy; na vnútorné aj vonkajšie použitie.
» Univerzálny penetračný náter/kontaktný mostík na zvýšenie priľnavosti na drevených, drevotrieskových a minerálnych podkladoch; využiteľný ako zušľachťujúca prísada na zvýšenie elasticity a tesnosti cementom viazaných mált, poterov a lepidiel.

Čo budete potrebovať:

Veľmi pružná samonivelizačná hmota
quick-mix AMF Veľmi pružná samonivelizačná vyrovnávacia hmota
spotreba: približne 1,5 kg/m2 (suchej malty, na 1 mm hrúbky vrstvy), papierové vrece, 25 kg 14,74 €

Kontaktný mostík
quick-mix EMU penetračná elastická emulzia
spotreba: 0,1 až 0,2 l/m2, plastová nádoba 1 a 5 l, 5 l 21,04 €

Okrajová dilatačná páska

Skrutky

Náradie a pomôcky
skladací meter
ceruzka
jemná metla
priemyselný vysávač
akumulačný skrutkovač
vodorovná lata
vodováha
maliarsky valček s dlhou rúčkou
plastová nádoba
nízkootáčkové elektrické miešadlo
brúska
gumová stierka
ihlový valček
nôž na koberce

Pozor!

Dilatačné škáry
Pri montáži dilatačnej pásky na zvislé plochy je potrebné dbať na dôkladné vyhotovenie detailov, najmä rohov, aby sa zabránilo vtečeniu vyrovnávacej samonivelizačnej hmoty do neutesnených škár.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy quick-mix
FOTO: quick-mix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2018.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP