Tab. 1 Najdôležitejšie technické parametre týkajúce sa prípravy a dodávky teplej vody v bytovom dome na Tatranskej ulici číslo 8 za roky 2011 až 2017