Obr. 2 Spotreba tepla na prípravu TV a merná spotreba na ohrev 1 m3 za jednotlivé mesiace roka 2012 dom na Tatranskej 8 v Banskej Bystrici