Pohľad na rozostavané podpery mosta SO 202-00, v pozadí severný portál tunela Bikoš Zdroj: VÁHOSTAV-SK, NDS, a. s.