Trasa rýchlostnej cesty R4 v úseku Prešov – severný obchvat, I. etapa Zdroj: VÁHOSTAV-SK, NDS, a. s.