asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva
Partneri sekcie

Zdravé vnútorné prostredie vďaka monitorovaciemu systému

18.11.2016

Vytvoriť zdravé vnútorné prostredie v dome alebo byte je jednoduchšie ako vyvíjať podobné snahy v oblasti verejných budov a inštitúcií. Jednou z výnimiek je dánska škola Ordrup, ktorá sa nachádza v obci neďaleko Kodane. Vďaka šikovnej rekonštrukcii sa im podarilo vytvoriť v škole zdravšie prostredie.

Dánska štátna škola Ordrup sa nachádza v katastri obce Gentofte, približne desať kilometrov od hlavného mesta Kodaň. Základná škola poskytuje vzdelanie od prvého až po deviaty ročník. Zároveň poskytuje voliteľné dodatočné vzdelanie študentom, ktorí chcú v budúcnosti študovať medicínu alebo biochémiu.

K rekonštrukcii viedli sťažnosti študentov a pedagógov

Inštitúcia sa počas svojej existencie niekoľkokrát rozšírila a zväčšila. Aj napriek snahe o zlepšenie študijných podmienok sa bývalému riaditeľovi sťažovali študenti a pedagógovia na kvalitu vnútorného prostredia v učebniach na treťom poschodí. „Učitelia a študenti sa sťažovali na bolesti hlavy a vyčerpanie. Keď sa necítite dobre, klesá aj vaša produktivita – a veľa vás toho pedagóg nenaučí,“ hovorí bývalý riaditeľ, Jan Hansen.

Jeden z pedagógov bol nútený situáciu riešiť po svojom: „Niekedy som študentov poprosil, aby vyšli na chvíľu z triedy. Veľmi rýchlo strácali koncentráciu a to unavovalo aj mňa.“ Problémom bola aj mizerná kvalita vzduchu a nepravidelné vetranie – kým niektorým študentom bolo počas hodiny teplo, iným bola zima a aj takýmto spôsobom bol narušený proces vyučovania.

Vďaka šikovnej rekonštrukcii sa podarilo vytvoriť v škole zdravšie prostredie.

Hľadalo sa riešenie situácie

Keď už nebolo možné situáciu prehliadať, riaditeľ oslovil s touto otázkou vedenie obce. Zvažovali inštaláciu mechanického systému vetrania, čo bolo finančne náročné. Následne oslovili dánsku pobočku spoločnosti VELUX. „Dialóg so spoločnosťou priniesol reálne kontúry zlepšenia našej situácie. Okrem úpravy prirodzeného vetrania prišli s návrhom zväčšenia niektorých okien, čím sa súčasne lepšie presvetlili priestory. Veľkou nevýhodou starých okien bola tiež výška ich umiestnenia – boli príliš vysoko,“ hovorí Jan Hansen.

V praxi znamenalo riešenie inštaláciu 27 strešných okien VELUX INTEGRA® v piatich triedach a v chodbe spolu s ovládačom v každej triede, ako aj zväčšenie zasklených plôch. Momentálne samotní študenti ušetria čas, ktorý predtým vynakladali na manuálne otváranie a zatváranie okien. „Teraz sa stačí len prihlásiť a opýtať sa učiteľa, či môžem aktivovať okno,“ hovorí jedna zo študentiek.

Riešenie znamenalo inštaláciu 27 strešných okien VELUX INTEGRA®.  Okrem úpravy prirodzeného vetrania sa navrhlo aj zväčšenie zasklených plôch.

Lepšia vnútorná klíma

Na zabezpečenie vyváženého systému vetrania v triede sú rozhodujúce dva parametre – pomer plochy otváravých okien k ploche miestnosti (v m2) a počet žiakov – ide o dosiahnutie čo najväčšej otváravej plochy. V bežnej triede sa prostredníctvom senzorov CO2 sleduje počet hodín, keď úroveň presahuje hodnotu 1 000 ppm. Práve hodnota CO2 je veľmi dobrým indikátorom kvality vnútorného prostredia v triedach, kde ho vytvárajú študenti a ich aktivity. Keď množstvo CO2 presiahne určenú hranicu, okná sa automaticky otvoria. Na porovnanie, vzduch v exteriéri obsahuje približne 400 ppm.

„Teraz sa stačí len prihlásiť a opýtať sa učiteľa, či môžem aktivovať okno,“ hovorí jedna zo študentiek.

V každej miestnosti je nainštalovaný osobitný monitorovací systém, ktorý je určený na zber dát týkajúcich sa vnútornej kvality vzduchu a tepelného komfortu. Takto môžu experti zo spoločnosti VELUX sledovať vývoj mikroklímy – či už z krátkodobého, alebo dlhodobého hľadiska. Dokonca to prostredníctvom smartfónov a tabletov môžu sledovať aj samotní študenti, ktorí si takto vedia vytvárať jednoduché diagramy či grafy.

Strešné okná sa inštalovali aj v chodbe.

Čerstvý vzduch vždy, keď je to potrebné

Strešné okná VELUX INTEGRA® sa automaticky kontrolujú ovládacím panelom a CO2 senzormi v každej miestnosti. Strešné okná sa automaticky otvárajú a zatvárajú, keď sa dosiahne určená úroveň CO2 alebo keď prší. Ak sa stane, že je úroveň CO2 vysoká a zároveň prší, vetranie prebieha prostredníctvom ventilačnej klapky. Takto zostáva vysoká kvalita vnútorného prostredia stále zachovaná.

Tepelná pohoda – trieda pred inštaláciou nových strešných okien.
Inštalácia nových strešných okien zlepšila tepelný komfort v lete aj v zime.

Počet hodín (%) s akceptovateľnou hladinou CO2.
Počet hodín (%) s akceptovateľnou tepelnou pohodou.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Velux.
Foto: Velux

Článok bol uverejnený v časopise TZB Haustechnik 5/2016.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP