Partner sekcie:
  • Stavmat

Konferencia Okno, dvere, fasády

Konferencia Okno, dvere, fasády

SLOVENERGOokno, združenie slovenských výrobcov a predajcov výplní stavebných otvorov a konštrukcií, dodávateľov súvisiacich komponentov, technológií a materiálov na zabudovanie okien, usporiada pri príležitosti 10. výročia svojho založenia konferenciu OKNO, DVERE A FASÁDY, ktorá je zameraná na podanie najnovších informácií z oblasti navrhovania, zhotovenia a zabudovania otvorových konštrukcií budov a závesných stien spĺňajúcich platné požiadavky na kvalitu. 

Konferencia je určená pre architektov, projektantov, výrobcov, predajcov a developerov pôsobiacich v stavebníctve a uskutoční sa  25.10.2018 v hoteli TENIS vo Zvolene. Odborným garantom je prof. Ing. Boris Bielek, PhD. vedúci katedry pozemných stavieb SvF STU v Bratislave a čestný člen združenia SLOVENERGOokno. Účasť na konferencii je podmienená zaslaním prihlášky a úhradou vložného do 28.9.2018.

Prihláška je k stiahnutiu na internetovej stránke združenia. Ubytovanie si zabezpečuje každý prihlásený účastník individuálne. Účastníci konferencie majú zľavu 15% na ubytovaní v hoteli TENIS.

Prihlášky je potrebné zasielať výlučne elektronicky na e-mail: tajomnik@slovenergookno.sk.

Súčasne bude uvedená do predaja nová kniha vydaná združením pod názvom: PREVENCIA RIZIKA VZNIKU PLESNÍ V OKOLÍ PRIPOJOVACEJ ŠKÁRY OKNA. Mediálnym partnerom je vydavateľstvo JAGA.

Komentáre