Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI
Galéria moderného umenia Danubiana

Loď umenia na Dunaji

Galéria moderného umenia Danubiana patrí podľa niektorých medzi päť najlepších múzeí sveta. Patrí tiež k miestam, ktoré okrem diel slovenských a svetových umelcov nadchne aj svojou architektúrou. Budova v tvare lode doslova pláva uprostred Dunaja, …