Schéma zapojenia technológie Master Client vrátane riadenia Audioserverom či Miniserverom Compact Zdroj: Loxone Slovakia