obr. c. 4 Zrealizovana cast spodnej stavby v I. faze stavby