Obr. 3 Technológia W tram s využitím rektifikačných podvalov