asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva
Partneri sekcie

Sadrokartónové priečky realizované oceľovými profilmi s klapkou

10.01.2011
V každej stavbe, či už je z dreva, alebo iných stavebných materiálov, sa vnútorný priestor člení pomocou priečok. Stavebnú priečku možno zhotoviť z rozličných materiálov, pričom plní rozličné funkcie.
Priečka sa realizuje s cieľom rozdeliť alebo aspoň rozčleniť vnútorný priestor. Priestor možno rozdeliť nielen pevnými priečkami, ktoré sa umiestňujú napevno, ale aj mobilnými priečkami, ktoré možno podľa potreby presúvať či prestavovať. Z hľadiska rýchlosti výstavby, ako aj nízkej hmotnosti sa považuje za efektívne realizovať deliace konštrukcie pomocou sadrokartónu. Sadrokartónové dosky sa umiestňujú do vopred osadených oceľových profilov. Okrem štandardných profilov CW, UW alebo UA na realizáciu sadrokartónových priečok sa na trhu nachádza profil RdBX. Ide o profil so špeciálnou profiláciou a perforáciou a so systémom kotvenia klapkami.

Pri štandardných profiloch treba na ich montáž používať rôzne súpravy náradia, kým pri profiloch s novým systémom kotvenia tento problém odpadáva. Stojky sa vyrábajú s klapkou v hornej a dolnej časti, čo umožňuje ich ukotvenie na mieste bez použitia nástrojov alebo spojovacieho materiálu. Konštrukčné profily sa pri realizácii sadrokartónových priečok používajú ako zvislé stojky. Vyrábajú sa v štandardných šírkach 50, 75 alebo 100 mm. Montujú sa každých 600, respektíve 625 mm, a to vzhľadom na rozmer sadrokartónovej dosky, ktorý je 1 200 alebo 1 250 mm. Ako vodiace profily sa na podlahu a strop používajú  U-profily alebo klasické profily UW. Bočnice stojok sú široké 37 mm. Bočnice vodiacich profilov sú široké 40 alebo 50 mm. Maximálna výrobná dĺžka stojky je 5 000 mm, ale odporúčaný maximálny rozmer stojky je 4 500 mm. Sadrokartónové dosky sa do konštrukčných profilov kotvia pomocou skrutiek s dĺžkou 25, 35, 45, 55, 70 a 90 mm. Výber správnej dĺžky skrutky závisí od celkovej hrúbky opláštenia priečky. Skrutka by mala po preskrutkovaní dosky a profilu presahovať aspoň 10 mm cez profil.

Technologický postup montáže sadrokartónových dosiek do oceľových profilov s klapkami je totožný s postupom výrobcov pôsobiacich na slovenskom trhu (Knauf, Rigips, LafargeGips).

Profily možno používať aj ako teleskopické. Dĺžku profilu tak nie je nevyhnutné presne zameriavať a zrezávať. Požadovaná dĺžka sa získa zasunutím profilov do seba. Tie sa následne zaistia proti posunutiu klapkami. Vďaka tomu možno profily používať napríklad v priestoroch so šikmými stropmi (v podkroví). Kotviaci systém umožňuje dodatočne rozmerovo upravovať už zafixované stojky.

Maximálny výrobný rozmer teleskopickej stojky 4 000 mm sa dosiahne spojením dvoch profilov s dĺžkou 2 250 mm a s presahom 500 mm. Spojením dvoch profilov s dĺžkou 1 500 mm a s presahom 300 mm možno získať profily s celkovou dĺžkou 2 700 mm. Spojením dvoch profilov s dĺžkou 1 800 mm a presahom 500 mm sa dosiahne dĺžka stojky 3 100 mm.

Pri vkladaní minerálnej izolácie do dutiny priečky na zlepšenie tepelných a akustických vlastností treba dbať na to, aby bola dokonale vyplnená každá škára, respektíve každý presah v prípade teleskopických profilov. Izolácie s nižšou objemovou hmotnosťou majú tendenciu v priečkach sadať, preto je vhodné upevniť ich v priečke pomocou tŕňov, ktoré sa nalepujú z vnútornej strany opláštenia.

Použitím konštrukčných profilov možno vďaka systému perforácie stojky zlepšiť akustické vlastnosti priečok o 2 až 3 dB. ­Vyrábajú sa zo žiarovo pozinkovanej ocele DX 51D Z100 s hrúbkou 0,6 mm.TEXT: Ing. Adrián Gurčík
FOTO: Lindab

Ing. Adrián Gurčík je technickým špecialistom firmy Lindab Construline
.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP