asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva
Partneri sekcie

Fasádny tepelnoizolačný systém pre rodinné aj bytové domy

22.09.2010
Kvalitná fasáda predstavuje viac ako len tepelnú izoláciu a estetické stvárnenie. Významnú úlohu má aj značná úspora nákladov na vykurovanie.
Súčasný fasádny systém musí stavebníkovi a majiteľovi nehnuteľnosti ponúknuť možnosť, aby si podľa vlastného rozhodnutia sám vybral medzi viacerými možnosťami od druhu izolačného obkladu až po štruktúru a farbu omietky. Pri neustále narastajúcich cenách naftových derivátov väčšina investorov v súčasnosti hľadá najmä také riešenie fasády, ktoré by výrazne znížilo aj náklady na vykurovanie.

Z rôznych systémov tepelnej ochrany fasády sú u nás najpoužívanejšie kontaktné fasády na vonkajšej strane objektu, medzi ktoré patrí aj tepelnoizolačný systém JUBIZOL Fasáda. Vyrába ho uznávaný slovinský výrobca JUB, d. o. o., Dol pri Ľubľane. Používa sa na tepelnú ochranu a vytvorenie estetického vzhľadu novostavieb, pri obnove starších rodinných domov, ako aj pri bytovej a priemyselnej výstavbe.

Odborníci z JUB-u už niekoľko desaťročí neustále zdokonaľujú univerzálny fasádny systém, pričom po celý čas využívajú vlastný výskum a skúsenosti a zároveň sledujú vývoj v tomto odbore vo svete. Ich uvažovanie sa zakladá na princípe čo najväčšej individualizácie stavania, preto JUBIZOL Fasáda vo všetkých fázach realizácie ponúka možnosť výberu z viacerých možností. Už pri izolačnom obklade si môžete vybrať medzi polystyrénom a minerálnou vlnou, ktoré majú rovnocenné izolačné vlastnosti. Podľa štatistických údajov sa v ostatných rokoch v Európe používa pri realizácii kontaktných fasádnych systémov vo viac ako 85 % izolačný obklad na báze polystyrénu; pri rodinných domoch je to ešte viac. Minerálna vlna zasa prevláda pri vyšších objektoch.

Na úsporu nákladov na vykurovanie má vplyv najmä hrúbka tepelnej izolácie. Platná STN 73 0540 požaduje, aby súčiniteľ prechodu tepla U vonkajšej steny bol pri nových budovách maximálne 0,32 W/(m2 . K) a pri obnovovaných budovách 0,46 W/(m2 . K).Hoci záverečná omietka prichádza na rad až na konci, každý, kto uvažuje o fasáde, sa najskôr rozhoduje o jej druhu a farebnom odtieni. Treba sa pri tom riadiť niekoľkými radami odborníkov z JUB-u: minerálne omietky sú v porovnaní s inými (akrylátovými, silikátovými, silikónovými) o niečo lacnejšie, ale dodávajú sa len v bielom odtieni. Vhodnejšie sú na domy so širokými rímsami a na fasády menej vystavené dažďu. Najvyššiu cenovú kategóriu predstavujú silikónové omietky. Zo všetkých omietok sú najviac vodoodpudivé, preto sú najvhodnejšie na vysoké a architektonicky náročné objekty. Silikátové a akrylátové omietky sú cenovo prijateľné.

Silikátové omietky rovnako ako silikónové umožňujú veľký výber farebných odtieňov, podstatne väčší výber však máme pri akrylátových omietkach.

Nanášanie silikátových omietok si vyžaduje náročnejšie poveternostné podmienky ako nanášanie akrylátových či silikónových omietok. Chemické zloženie silikátových omietok je totiž podobné zloženiu minerálnych omietok. Veľká vodoodpudivosť, vyhovujúca paropriepustnosť, najväčší výber farebných odtieňov, najmenej prísne požiadavky na nanášanie – to všetko stavia akrylátové omietky na prvé miesto pri úprave fasád rodinných domov.

Štruktúra omietky môže byť hladená, škrabaná (ryhovaná), striekaná alebo valčekovaná – môžete si vybrať z viac ako 3 000 rôznych kombinácií.

Podrobností, na ktoré treba upozorniť pri realizácii fasády, je veľa – čo všetko sa musí vykonať pred vlastnou realizáciou zatepľovacích prác, aký musí byť stavebný podklad, spôsob zateplenia soklov, lepenia tepelnoizolačných dosiek, nanesenia jednotlivých vrstiev, zateplenia špaliet okolo okien a dverí, osadenia  dekoračných okenných profilov a pod. Tieto na prvý pohľad maličkosti majú najväčší vplyv na trvanlivosť a vzhľad fasády. Preto je najlepšie, ak realizáciu prenecháte odborníkom. Pri dodržaní technologických postupov a odbornej realizácii celého systému JUBIZOL Fasáda zaručuje JUB dlhú životnosť vašej fasády a lacnú údržbu. Na základe kvality svojich výrobkov poskytuje JUB desaťročnú záruku na materiál použitý v tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL Fasáda.

JUB vlastní viacero certifikátov kvality. Stálu kvalitu JUBIZOL Fasády zabezpečujú skúšky všetkých typov fasád v nezávislých stavebných skúšobných ústavoch v Slovinsku, Nemecku či Rakúsku. Okrem povinného európskeho technického osvedčenia (ETA), ktoré JUB získal pre JUBIZOL Fasádu medzi prvými v Európskej únii (označenie CE), má aj nemecké technické osvedčenie, čo znamená povolenie na realizáciu na najnáročnejšom európskom trhu.

V našom poradenskom centre vám odporučíme realizáciu fasády, ktorá vám prinesie nižšie náklady na stavbu vďaka tenším obvodovým stenám a menším vykurovacím telesám, ako aj úsporu nákladov na vykurovanie až do 40 %. Dohodneme si s vami aj obhliadku vášho objektu a na základe fotografií vám vyhotovíme farebnú štúdiu. Môžeme vám pomôcť aj pri výbere zhotovovateľa zateplenia, skontaktujeme vás s ním a vykonáme dozor nad realizáciou. Vďaka skúsenostiam odborníkov z JUB-u a záruke dosiahnutia vysokej kvality vám JUBIZOL Fasáda určite prinesie farebnú pohodu bývania.
 
JUBIZOL fasádu si možno objednať u všetkých predajcov JUB a v našich pobočkách v Bratislave, Martine a Košiciach.

S prípadnými otázkami sa obráťte na pracovníkov obchodno-technického oddelenia JUB, a. s., na telefónnych číslach 02/43 631 761, 043/324 96 53 alebo 055/678 08 61.


Viac informácií na
www.jub.sk


Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP