Partner sekcie:
  • OSMA
  • STRABAG

Tunel Bôrik na diaľničnom úseku D1 Mengusovce – Jánovce

Tunel Bôrik na diaľničnom úseku D1 Mengusovce – Jánovce

Koncom minulého roka sa ukončila posledná chýbajúca časť diaľnice pod Vysokými Tatrami, od Mengusoviec po Poprad. Súčasťou otvorenej zvyšnej časti úseku D1 Mengusovce – Jánovce (od nultého po ôsmy kilometer) je Bôrik zatiaľ najdlhší sprevádzkovaný dvojrúrový diaľničný tunel na D1, s dĺžkou takmer jeden kilometer.

Stavba úseku za vyše 101 mil. eur trvala tri a pol roka a postaralo sa o ňu slovensko-švajčiarske združenie Inžinierske stavby – Marti Contractors. Technologickú časť tunela dodala slovenská spoločnosť PPA Controll.

Nový úsek diaľnice D1 výrazne odľahčil prehustenú dopravu medzi Popradom a Štrbou, kde často dochádzalo k dopravným nehodám. Jeho otvorením v plnom štvorprúdovom profile sa zároveň skompletizovala nepretržitá, vyše 80-kilometrová severná časť diaľnice D1 cez Liptov popod Tatry.

Najnovší prírastok do slovenskej diaľničnej siete má 12 mostov, z toho štyri sú priamo v jej trase. Z nich vyniká 250 m dlhý most ponad rieku Poprad, hneď vedľa tunela. Z východnej strany rámcuje novú stavbu technologicky náročná mimoúrovňová križovatka Poprad-západ, jeden z najunikátnejších slovenských diaľničných objektov. Mostné piliere majú netypický elipsovitý pôdorys a lievikovitý tvar. Zaujímavosťou v centre štvorramennej križovatky je stĺp s kruhovým pôdorysom, ktorý vznikol mimoriadne náročnou, nepretržitou betonážou, keď stavbári zabudovali až 1 410 m3 betónovej zmesi za približne 36 hodín.

Úsporná šírka tunelového portálu
Priemerná dĺžka rúr tunela Bôrik dosahuje 996 m, pričom ľavá je dlhá 999,60 m a pravá 992,81 m. Spoločnosť Marti Contractors po­užila pri raziacich prácach Novú rakúsku tunelovaciu metódu (NRTM). Z rúr sa vyťažilo takmer 250 tisíc m3 horniny. Súčasťou prác bolo aj kompletné odvodnenie tunela, vozovky, káblové trasy a chodníky vrátane troch únikových ciest. Počas najväčšieho súbehu činností pracovalo v tuneli približne 200 ľudí.

Stavbári dôsledne dbali na ochranu životného prostredia. Horský výbežok Bôrik nie je veľmi rozľahlý, okrem toho ide o chránenú prírodnú rezerváciu, preto bolo nevyhnutné šetriť priestor. Na základe projektu sa využili tzv. pilierové štôlne, ktoré umožnili umiestniť ústie oboch tunelových rúr veľmi blízko pri sebe a zmenšiť tak záber územia.

V tuneli Bôrik sa ako v prvom tuneli na Slovensku do betónu sekundárneho ostenia pridávali polypropylénové vlákna, ktoré významne zvyšujú požiarnu odolnosť konštrukcie a celkovú bezpečnosť v prípade požiaru.
V tuneli sa zrealizovala cementobetónová vozovka, v každej rúre má šírku 7 m. Celková plocha vozovky tak dosiahla 15 000 m2. V strede tunela sa nachádza núdzový záliv a na každých 250 m je situovaný priechod do druhej rúry.

Technologická časť tunela
Technologickú časť tunela vybudovala spoločnosť PPA Controll za rekordných 8 mesiacov, pričom pôvodne sa rátalo s 12 až 18 mesiacmi.

Napájanie tunela zabezpečujú káble celkovej dĺžky 83 km. Ďalších približne 17 km optických a 46 km metalických komunikačných káblov prenáša signály medzi technologickými zariadeniami. V časti tzv. virtuálneho tunela pred križovatkou Mengusovce v smere na Poprad sa inštalovala najväčšia premenná lamelová dopravná značka na Slovensku s plochou 835 × 450 cm a hmotnosťou 3,1 tony. Spolu s ostatnou technológiou ju riadi autonómny redundantný riadiaci systém technológie a dopravy. V tuneli sa nachádza 771 svietidiel a hlavné vetranie zabezpečuje 16 axiálnych prúdových ventilátorov s priemerom 1,2 m.

Východný portál tunela Bôrik po dokončení
Hotová diaľnica pri Poprade, v popredí križovatka Poprad-západ

Inžinierske stavby, a. s., Marti Contractors Ltd., PPA Control, a. s.
Foto: archív firiem Inžinierske stavby a Marti Contractors

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.