Partneri sekcie:
Subdodávka prác na rýchlostnej ceste R1

Subdodávka prác na rýchlostnej ceste R1

Firma Vladimír Dostál vznikla na Morave v roku 1990 a zriadením organizačnej zložky začiatkom roka 2010 vstúpila aj na Slovensko. Hlavným zámerom bolo vybudovanie funkčnej spoločnosti, ktorá sa bude postupne etablovať a presadzovať v  konkurenčnom boji.
Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Ružomberok (D1)

Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Ružomberok (D1)

Cieľom tohto príspevku je informovať odbornú verejnosť o príprave významného cestného prepojenia rýchlostnej cesty R1 a diaľnice D1 z Banskej Bystrice do Ružomberka, o stave projektovej prípravy, návrhu technického riešenia a aspoň v krátkosti uviesť základné parametre charakterizujúce rozsah celej stavby.
Na rýchlostnej ceste R1 pokladajú prvé vrstvy asfaltu

Na rýchlostnej ceste R1 pokladajú prvé vrstvy asfaltu

Výstavba rýchlostnej cesty R1 pokračuje od júla v intenzívnej, predĺženej prevádzke počas celého týždňa vrátane víkendov. Podľa harmonogramu sa začali pokladať prvé vrstvy asfaltu na všetkých cestných úsekoch a práce sa sústredili na nosné časti mostných objektov. …
Prípravné práce na rýchlostnej ceste R1

Prípravné práce na rýchlostnej ceste R1

Prípravné práce na stavbe rýchlostnej komunikácie R1 prebiehali od marca 2009. Po finančnom  uzavretí koncesnej zmluvy koncom augusta tohto roka sa výstavba rozbehla naplno, pričom v jej prvej fáze prebiehajú najmä prieskum terénu a prekládka inžinierskych sietí. …