Partneri sekcie:
image 79073 25 v2

Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň

Navrhovaný úsek rýchlostnej komunikácie R2 významne predĺži súvislú sieť rýchlostných komunikácií v novom smere na východ od Zvolena v polohe južného rýchlostného cestného ťahu na východné Slovensko. Základným cieľom stavby je vybudovať modernú a kapacitnú pozemnú komunikáciu – …
image 72324 25 v1

Obchvat Žiaru nad Hronom

Zrealizovaním tohto obchvatu sa tranzitná doprava presmeruje mimo intravilánu mesta Žiar nad Hronom a plynulo sa napojí na rýchlostnú cestu R1, čím sa výrazne zvýši bezpečnosť na jestvujúcej ceste I/50 a zlepšia sa aj ekologické podmienky v samotnom …
image 64365 25 v1

Gabionové konštrukcie na R1

V rámci výstavby rýchlostnej cesty R1 v úseku od Nitry po Tekovské Nemce sa okrem iných inžinierskych konštrukcií realizovali aj gabionové konštrukcie, ktoré svojím rozsahom a technickým riešením možno považovať za výnimočné a zriedkavé stavebné diela. V tomto článku sústredíme …
letma betonaz so 206 na rychlostnej ceste r4 kosice milhost

Letmá betonáž SO 206 na rýchlostnej ceste R4 Košice – Milhosť

Letmá betonáž predstavuje technológiu zhotovovania mostných nosných konštrukcií, pri ktorých je obmedzené, respektíve úplne vylúčené použitie podperných systémov. Tým možno do značnej miery minimalizovať obmedzenia priestoru a prípadnú prevádzku pod realizovanou konštrukciou. Takýto spôsob výstavby sa …
eric gen234tre prvy rok prevadzky r1 hodnotim velmi dobre

Eric Genetre: Prvý rok prevádzky R1 hodnotím veľmi dobre

Prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 zabezpečuje spoločnosť Granvia Operation, a. s., ktorá je subdodávateľom týchto činností pre koncesionára prvého infraštruktúrneho PPP projektu na Slovensku – spoločnosť GRANVIA, a. s. O prevádzke a zaistení bez­pečnosti a plynulosti premávky na …
udrzba rychlostnej cesty r1 pr1bina

Údržba rýchlostnej cesty R1 PR1BINA

Prvé tri úseky rýchlostnej cesty R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ – Tekovské Nemce (46 km) boli uvedené do prevádzky 28. 10. 2011. Štvrtý úsek – severný obchvat Banskej Bystrice (5,5 km) bol spustený 27. 7. …
rychlostna cesta r2 saca kosicke olsany

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany

Úsek rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Olšany v dĺžke 22 km bude po uvedení do prevádzky súčasťou nadradenej dopravnej infraštruktúry a spolu s diaľnicou D1 bude vytvárať juhovýchodný obchvat mesta Košice. Zabezpečí napojenie na diaľnicu D1 a rýchlostnú …
rychlostna cesta r4 kosice milhost

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť je jedným z úsekov nadradenej cestnej infraštruktúry, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe s časom výstavby 30 mesiacov a plánovaným uvedením do používania na jar 2013. Úsek rýchlostnej cesty dlhý 14,175 km, situovaný …
J. Víťazka: Betón ako základ rýchlych a kvalitných ciest

J. Víťazka: Betón ako základ rýchlych a kvalitných ciest

Hlavným zhotoviteľom projektu výstavby rýchlostnej komunikácie R1 je spoločnosť Granvia Construction, ktorá na výstavbu projektu zmluvne zabezpečila niekoľko desiatok spolupracujúcich spoločností. Holcim Slovensko je hlavným dodávateľom stavebných materiálov a súvisiacich služieb pri výstavbe R1. O …