Partner sekcie:
  • OSMA
  • AMBERG

Peší most v čílskom meste Zapallar

pesi most v cilskom meste zapallar

Peší most spája rekreačné pobrežné stredisko Zapallar so sociálnym bývaním na druhej strane cestného ťahu F-30-E. Samotná cesta je veľmi frekventovaná a niekoľkokrát sa kľukatí, preto je pomerne nebezpečná. Realizovaný peší most predstavuje bezpečný priechod na druhú stranu, čo bolo aj zadaním projektu.

Hoci má navrhnutý most formu veslárskeho člna, tiež korešponduje s prevráteným oblúkom, člnom zo zátoky, kráľovninou tiarou či rybou chrbtovou kosťou. Súčasne vytvára istý artikulovaný vstup do mesta. Most bol proti autorovej vôli presunutý o 50 m od vrcholu cesty, kde bol pôvodne navrhnutý, a rampy a pešie prístupové komunikácie neboli zrealizované podľa jeho plánov.

Pozdĺžne prehnutý trojuholníkový prierez redukuje deformácie. Hlavný nosník v spodnej časti odoláva ohybu. Ďalšie dva sekundárne bočné paralelné nosníky spolupôsobia proti deformovaniu. Všetky tri nosníky sú spojené rámom, ktorý tvorí súčasne zábradlie, a podlahou. Vnútorné prvky sú tlačené alebo napnuté.

Stavba je položená na jednoduchých betónových základoch na malom kopci. Je vyrobený z laminovaného dreva, ktoré bolo čiastočne zhotovené v závode. Most v sebe nesie aj cestné drenážne rúrky, elektrické vedenie a disponuje LED osvetlením. Kovové pletivo na oboch stranách má ochrannú funkciu – bráni najmä hádzaniu kameňov na pod ním prechádzajúce vozidlá.

Projekt: 2006 – 2008
Architekt: Enrique Browne C.
Spolupracovníci: Rodrigo Rojas, Davor Pavlovic, Baltazar Sánchez, Tomás Swett
Konzultant konštrukcie: Alfonso Larraín
Osvetlenie: Paulina Sir

Klient: mesto Zapallar
Adresa: Route F-30-E, Zapallar, Valparaíso, Čile
Plocha: 40 m2


Čílsky architekt Enrique Brown študoval v Čile, USA, Anglicku a Japonsku. Je držiteľom 35 ocenení. Bol porotcom v 62 národných i medzinárodných súťažiach. Je autorom štyroch a spoluautorom ďalších šiestich kníh o architektúre a urbanizme, napísal 67 esejí publikovaných v medzinárodných časopisoch. O jeho diele vyšli tri monografie. O jeho projektoch sa písalo takmer 300-krát, a to v Amerike i Európe.

Použitá literatúra
1.Jodidio, Philip: WOOD Architecture Now! HOLZ architekture heute! L´architecture EN BOIS d´aujourd´hui! Cologne, Taschen 2011. 412 s. ISBN 978-3-8365-2329-5, s. 128-131.
2.Online: http://www.ebrowne.cl/

TEXT: Ing. arch. Lucia Benkovičová
FOTO: Enrique Brown, Cristián Hrdalo