Novinky mageba – významný projekt realizovaný v PERU

Mostné závery prenášajúce pohyby do 560 mm boli navrhnuté tak aby vyhovovali aj veľmi veľkým priečnym pohybom ktoré môžu vzniknúť počas zemetrasenia.

Mesto Lima na tichomorskom pobreží Peru v súčasnosti realizuje veľký projekt, ktorý výrazne zlepší dopravné podmienky pre približne deväť miliónov ľudí. Projekt diaľnice Vinci Highways / Lamsac zahŕňa výstavbu niekoľkých samostatných mostných konštrukcií a hlavne výstavbu rýchlostnej cesty Linea Amarilla naprieč celým mestom. Táto diaľnica má dĺžku 17 km a jej súčasťou je tunel o dĺžke 1,8 km a 10 viaduktov s celkovou dĺžkou cca. 9 km.

mageba je hrdá na to, že tento dôležitý projekt podporila dodaním svojich produktov. Patria medzi ne mostné závery TENSA®MODULAR typu LR6 a LR7 navrhnuté tak, aby vyhovovali pohybom do 560 mm. Mageba musela splniť špeciálnu požiadavku projektu, a síce dodať mostné závery, ktoré sú v prípade zemetrasenia schopné preniesť priečne pohyby rovnajúce sa veľkosti pohybov ako v osi x.

Ložiská boli navrhnuté tak aby prenášali zaťaženie do 3500 kN a zároveň počas zemetrasenia blokujú ťahové sily
Ložiská boli navrhnuté tak aby prenášali zaťaženie do 3500 kN a zároveň počas zemetrasenia blokujú ťahové sily |

Ďalšou ešte viac nezvyčajnou požiadavkou bolo, aby boli na ich povrchu vybavené aj protihlukovými sínusovými platňami. Tieto požiadavky viedli našu spoločnosť k potrebe vyvinúť špeciálny nový typ sínusovej dosky zabraňujúci prípadným kolíziám medzi vyčnievajúcimi časťami sínusových prstov.

Spolupráca mageby na projekte zahŕňala aj dodávku štrukturálnych ložísk pre dva mosty pre peších – Puente Primero de Mayo a Puente Colegio. Ložiská typu RESTON®POT dodávané pre tieto mosty sú relatívne malé, ale sú životne dôležité pre bezpečnosť a správnu funkčnosť mostných konštrukcií.

Pevné ložiská navrhnuté tak aby odolali horizontálnym silám do 3800 kN
Pevné ložiská navrhnuté tak aby odolali horizontálnym silám do 3800 kN |

Sú navrhnuté tak, aby pevné ložiská odolali horizontálnym silám do 3800 kN a jednosmerné ložiská zabezpečili blokáciu ťahových síl. mageba je hrdá na to, že mohla prispieť k tomuto projektu dodaním svojich vysoko kvalitných mostných komponentov.

Viac na www.mageba.ch/de/838/Linking-Lima.htm?Article=68654&ArticleReturn=838

Komentáre