Partneri sekcie:
rv system osma

RV-Systém OSMA®

Dná revíznych šachiet a uličných vpustí vyrábané z polypropylénu, disponujúce homogénnou stenou s vysokou kruhovou tuhosťou a vynikajúce svojou vysokou teplotnou odolnosťou do 95°C. Základ konštrukcie revíznych šachiet domových kanalizačných prípojok a dvorných vpustí ako …
skolan db ucime vodu sepkat

Skolan dB – učíme vodu šepkať…

Rodinné a bytové domy, priemyselné, kultúrne a športové  stavby, nemocnice, hotely … Pýtate sa, čo majú tieto stavby spoločné? Napríklad to, že jedným  z atribútov, na ktoré ich užívatelia kladú dôraz, je TICHO. Ticho (lepšie …
vsakovanie a problematika storocneho a kritickeho dazda

Vsakovanie a problematika storočného a kritického dažďa

Projektanti sú dnes už dobre oboznámení s problematikou vsakovania, avšak práve problematike storočného a kritického dažďa by mali venovať väčšiu pozornosť.  Vsakovanie je dnes už pomerne bežnou súčasťou projekcie. Medzi dôvody patrí najmä skutočnosť, že vodárenské spoločnosti …
Štruktúrované potrubie z polyetylénu pre kanalizačné siete

Štruktúrované potrubie z polyetylénu pre kanalizačné siete

V Gbeloch na Záhorí sa minulý rok dokončila prvá etapa výstavby závodu talianskej spoločnosti Polieco na výrobu štruktúrovaného­ potrubia z polyetylénu vysokej hustoty pre kanalizačné siete. O výrobe, kvalite a použití štrukturovaných potrubí z polyetylénu a o plánoch­ a víziach spoločnosti Polieco Slovakia, …