Partneri sekcie:

Prvý rok výstavby kanalizácie v aglomerácii Chrenovec-Brusno

Cieľom projektu je zlepšiť odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Chrenovec-Brusno v Handlovskej doline v okrese Prievidza, ktorú tvoria obce Ráztočno, Jalovec, Chrenovec-Brusno, Lipník a Veľká Čausa (obr. 1). V obciach sa vybuduje splašková kanalizácia, odpadové vody sa odvedú …
Milochov

Vplyv železničného tunela Milochov na okolité prírodné prostredie

Príspevok sa venuje výsledkom geotechnického a hydrogeologického monitoringu počas projektovej prípravy a realizácie tunela Milochov. Je zameraný na technické riešenie zabezpečenia svahov východného portálu a ich interakciu s okolitým horninovým prostredím.

Difúzna bariéra v predizolovaných oceľových potrubiach

Bratislavská štvrť Ružinov sa postupne rozrastá o novú, modernú zónu Nový Ružinov, ktorej objekty budú napojené na centrálny zdroj tepla. Pre pripojenie k sústave bratislavského rozvodu tepla sú navrhnuté predizolované oceľové potrubia NRG RADPOL s difúznou bariérou a alarm …
PPKGEA odbočka 87

Hladká kanalizácia do náročných podmienok

Spoločnosť Ostendorf – OSMA, s. r. o., výrobca kanalizačných systémov z plastu, predstavuje novinku. Novinku, ktorá je predurčená na použitie v miestach s vyššími vrcholovými tlakmi (napríklad diaľničné cesty) alebo, naopak, v miestach s vysokou …
Inovatívna energeticky úsporná vetracia hlavica Geberit ERV

Vrchol energetickej efektívnosti

Energeticky úsporné opatrenia sú súčasťou štandardnej výbavy všetkých moderných budov, najmä nízkoenergetických a pasívnych. Jedno miesto ale stále zostávalo mimo centra pozornosti: otvorený koniec vetracieho potrubia kanalizácie ústiaceho nad strechu. Tento otvor bráni vzniku podtlaku …
image 84630 25 v1

Intenzifikácia ČOV Divín

V období 09/2014 – 04/2016 bola realizovaná intenzifikácia ČOV Divín. Dodávateľom strojnotechnologickej a elektrotechnickej časti diela bola spoločnosť ČOVSPOL, a.s. Bratislava.
image 85078 25 v1

Juhozápadný obchvat Bardejova

Cesta I/77 je súčasťou cestnej siete SR a zabezpečuje dopravné napojenie v smere západ – východ. Trasa sa začína v Spišskej Belej, prechádza mestami Stará Ľubovňa a Bardejov a končí sa v križovatke s cestou I/73 vo Svidníku. Cesta I/77 tvorí v danom …
image 83473 25 v1

Prvky inžinierskych sietí

Súčasťou sortimentu popredného medzinárodného výrobcu stavebných materiálov LEIER je kompletný systém betónových prvkov pre inžinierske siete. Sú vhodné na výstavbu beztlakovej kanalizácie, na odvádzanie dažďovej, splaškovej a priemyselnej odpadovej vody, je možné ich použiť aj ako …
image 67060 25 v1

OSMA rozširuje ponuku revíznych šachiet

Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s. r. o., je najväčším výrobcom plastových potrubných systémov v Českej republike. Dodáva na trh komplexný systém kvalitnej kanalizácie a potrubí z plastu a v rámci svojej značky symbolizuje …