Partneri sekcie:
image 83473 25 v1

Prvky inžinierskych sietí

Súčasťou sortimentu popredného medzinárodného výrobcu stavebných materiálov LEIER je kompletný systém betónových prvkov pre inžinierske siete. Sú vhodné na výstavbu beztlakovej kanalizácie, na odvádzanie dažďovej, splaškovej a priemyselnej odpadovej vody, je možné ich použiť aj ako …
rv system osma

RV-Systém OSMA®

Dná revíznych šachiet a uličných vpustí vyrábané z polypropylénu, disponujúce homogénnou stenou s vysokou kruhovou tuhosťou a vynikajúce svojou vysokou teplotnou odolnosťou do 95°C. Základ konštrukcie revíznych šachiet domových kanalizačných prípojok a dvorných vpustí ako …