Partneri sekcie:
Obr. 4 Zarážanie mechanických kotiev hydraulickým kladivom na pásovom podvozku

Mechanické kotvy na stabilizáciu svahov a zosuvov

Príspevok sa zaoberá inovatívnym riešením sanácie svahov a kotvenia, a to použitím mechanických zemných kotiev a prefabrikovaných odvodňovacích drénov ZUBOR. Zároveň sa venuje princípu fungovania mechanických kotiev a možnostiam ich použitia v stavebnom sektore.
POLIMAC® - VYSOKO ODOLNÝ POLYMÉRNY POVLAK OCEĽOVÉHO DRÔTU

POLIMAC® – VYSOKO ODOLNÝ POLYMÉRNY POVLAK OCEĽOVÉHO DRÔTU

Dopravná infraštruktúra, ktorú pomáhame s našimi produktmi budovať, si vyžaduje čoraz väčšie nároky na materiály v súvislosti s prevádzkou a vyšším opotrebovaním v dôsledku bežného použitia a zimnej údržby. Klienti požadujú vyššiu mechanickú odolnosť a lepší výkon viac ako …
image 97882 25 v1

Odborný seminár GEOSYNTETIKA 2018 bude 14. februára 2018

Slovenská komora stavebných inžinierov,SF STU v Bratislave Katedra geotechniky, Slovenská pobočka Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS) a Slovenská geosyntetická spoločnosť Vás pozývajú na12. ročník špecializovanej odbornej akcie – seminára GEOSYNTETIKA 2018.
image 89671 25 v1

Nový softvér

Aktuálne ceny produktov a riešení od spoločnosti MACCAFERRI teraz nájdete i v novom stavebnom softvéri CENKROS 4. Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, ako dodávateľ geotechnických riešení sa minulý rok podieľala spoločne s firmou Cenekon na aktualizácii …
image 86495 25 v1

Podzemná parkovacia garáž na Bratislavskom hrade

V rámci rekonštrukcie severnej časti hradného areálu sa realizoval aj podzemný objekt garáže, ktorá vyrieši problém parkovania množstva vozidiel v areáli Hradu. Bude slúžiť návštevníkom Hradu aj potrebám NR SR.
image 86428 25 v1

Monitoring sily v zemných kotvách pomocou dynamometrov DYNAMAG

Počas realizácie stavebných konštrukcií je potrebné nainštalovať meracie body a monitorovacie zariadenia na konštrukciu alebo do konštrukcie tak, aby bolo možné už počas výstavby diela sledovať odchýlky fyzikálnych parametrov od projektovaného predpokladu a následne je možné realizovať …
image 85377 25 v1

Polyfunkčný súbor New Stein

Na mieste, kde stál v Bratislave bývalý pivovar Stein, vyrastá v súčasnosti nový polyfunkčný súbor s názvom New Stein. Predmetom článku je paženie a tesnenie stavebnej jamy tohto súboru stĺpmi Soilcrete a založenie na vŕtaných pilótach.