Partneri sekcie:
image 89671 25 v1

Nový softvér

Aktuálne ceny produktov a riešení od spoločnosti MACCAFERRI teraz nájdete i v novom stavebnom softvéri CENKROS 4. Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, ako dodávateľ geotechnických riešení sa minulý rok podieľala spoločne s firmou Cenekon na aktualizácii …
image 73700 25 v1

Protipovodňové opatrenia

Všetky reakcie na povodne a mimoriadne udalosti musia byť rýchle a efektívne, aby sa obnovil prirodzený stav zasiahnutého regiónu a život v ňom. Z časového hľadiska sa protipovodňové opatrenia rozdeľujú na opatrenia v čase nebezpečenstva a preventívne protipovodňové opatrenia. Spoločnosť Maccaferri ponúka …